0 av 0 för ""

Grupp människor letar vatten i Sydsudan

Publicerad: 2023-03-13

På jakt efter vatten i Sydsudan 

Sydsudan i Östafrika befinner sig sedan flera år tillbaka i nödtillstånd till följd av konflikter, översvämningar i landets norra delar och torka i de sydöstra delarna. Vi ställde tre snabba frågor till Jonatan Strömgren, hydrogeolog och vattenresursexpert, och Pelle Bågesund, vatten- och miljöingenjör med naturbaserade lösningar som specialitet, som på uppdrag av biståndsorganisationen PMU nyligen rest till landet för att undersöka möjligheterna att skapa långsiktiga lösningar för vattenförsörjning. 

Hej Jonatan och Pelle! Vilka utmaningar finns med vattenförsörjningen i Sydsudan?

– Den största utmaningen är att området är drabbat av torka sedan flera år tillbaka. Under vår resa letade vi efter platser där det skulle vara möjligt att anlägga sanddammar, underjordiska dammar eller naturbaserade lösningar som kan lagra vattnet från regnperioden. Avdunstningen är stor i hettan, men genom att skapa grundvattenmagasin under mark kan vi få vattnet att räcka längre in under torrperioden, säger Jonatan Strömgren. 

Området är också isolerat, så det kan vara problematiskt att frakta hit det material och den utrustning som behövs. Det finns ingen tillgång till elektricitet, och de som bor här är små lokala stammar. Därför behöver vi hitta hållbara lösningar som inte kräver så mycket underhåll. Det brukar också gå att få en större acceptans genom att bygga vidare på de tekniker som redan används av befolkningen idag, säger Pelle Bågesund. 

Hur går ni tillväga för att hitta lämpliga platser?

– Vi börjar med att titta på satellitbilder. Vi använder programvaror för att lokalisera flodbäddar och avrinningsområden i ett första steg, men sedan handlar det om att bara gå ut och undersöka de verkliga förhållandena. Vi gick miltals för att identifiera platserna, men vi kunde konstatera att teorin stämde rätt bra med verkligheten. GIS-analysen gav oss goda förutsättningar för att hitta rätt, säger Jonatan. 

Vad händer härnäst?

– Det finns mycket man kan göra, men i ett första steg har vi lämnat rekommendationer för sju pilotprojekt med dammar och naturbaserade lösningar som vår uppdragsgivare PMU kan ta vidare och söka finansiering för. Människorna i det här området lever i svältförhållanden och därför är varje insats viktig. En sanddamm kan till exempel bidra med vatten till 1000 personer i fyra månader, säger Jonatan.  

– Det har varit ett intressant uppdrag, för ofta jobbar vi med större projekt för vattenförsörjning till städer, men ute på landsbygden blir resultatet väldigt konkret. Nu håller vi tummarna för att de här lösningarna kan bli av, säger Pelle. 

Grupp människor gräver grop

För mer information, kontakta:

Jonatan Strömgren: jonatan.stromgren@sweco.se

Pelle Bågesund: pelle.bagesund@sweco.se