0 av 0 för ""

Posten hittar rätt med ny navigator som utvecklats av Sweco

Postens nya bilar utan passagerarsäten försvårar upplärningen för brevbärarna av nya färdrutter. En specialanpassad navigator gör det möjligt och smidigare att lära upp brevbärarna.

Tillsammans med Posten utvecklar Sweco en navigationslösning som ska underlätta införandet av nya rutter och samtidigt stödja upplärning av nya brevbärare.

Helhetslösning
Lösningen består av en hård- och en mjukvara. För att erbjuda en så kostnadseffektiv lösning som möjligt utvecklar och anpassas en navigationsmjukvara baserad på öppen källkod som anpassas för Posten som ofta kör efter ett eget vägnät där allmänheten inte tillåts köra. Systemet gör det även möjligt att spara obegränsade antal stopplatser för en rutt.

– Det är viktigt för Posten att kunna ta fram denna GPS-lösning med navigeringshjälp. Lösningen kan även vidareutvecklas till att stödja mer avancerade mobila arbetsstöd. Sweco tillsammans med Pocket Mobile är det naturliga valet av leverantörer för att säkerställa detta, säger Mats Sallander, projektledare på Posten.

Nya lösningen testas
Under våren 2012 körs ett pilotprojekt där den nya lösningen testas på tjugo brevbärarkontor runt om i Sverige, i stadsmiljö och på landsbygd, innan den tas i bruk av alla brevbärarkontor.

För mer information kontakta:

Mats Norén, mats.noren@sweco.se Telefon:+4686951416