0 av 0 för ""

Vindkraftverk och Georgi

Publicerad: 2022-04-04

Presenterar forskning om hur vindturbinblad kan bli gångbroar

För att uppnå klimatmålen kopplade till Agenda 2030 krävs samarbete och banbrytande omställningar inom cirkulära materialflöden. Vi tog en pratstund med transportinfrastrukturexperten Georgi Nedev som tillsammans med kollegan David Nygren deltar på RISE LIGHTers konferens den 6-7 april för att presentera resultaten från sin forskning kring hur uttjänta vindturbinblad kan återbrukas genom att användas till gångbroar.

Hej Georgi, vad kommer ni att tala om på konferensen?

– Vi kommer att presentera resultatet av vår forskning inom återanvändning av uttjänta vindturbinblad till gångbroar samt berätta lite mer allmänt om problematiken och möjligheterna inom området.

Kan du redan nu sammanfatta vad ni kommit fram till i er forskning?

– Jag tycker naturligtvis att man ska komma och lyssna, men kortfattat kan vi konstatera att det är en stor utmaning. Dock kan vi med rätt verktyg och förutsättningar faktiskt räkna hem dessa blad, så att de klarar de krav som ställs på gångbroar.

Varför är det så viktigt att arbeta med återbruk och materialutveckling?

– Vi som konsulter och ingenjörer måste bli bättre på att se möjligheter och våga mer. Vindturbinblad är stora och starka bärande konstruktioner som borde kunna återanvändas mer. Om vi inte kan återbruka material borde man alltid ställa sig frågan kring vilken som är den mest hållbara materiallösningen. FRP (fibre-reinforced polymer) till exempel är ett spännande material som dels ger lägre koldioxidutsläpp samt mindre energi- och vattenåtgång än klassiska material. Dessutom riskerar man ingen korrosion samtidigt som det ger möjlighet till mer komplexa former och konstruktioner.

Hur ser användningsområdet ut idag kring uttjänta vindturbinblad?

– Användningen är mycket begränsad än så länge, men det har precis byggts två gångbroar där man använt sig av uttjänta blad. Området är spännande och det pågår mycket intressant arbete kring detta i dagsläget. Gällande möjliga applikationer av uttjänta vindturbinblad så skulle de kunna användas till gångbroar, bullerplank, skyddstak, hållplatser, bänkar, belysningsmast, torn för mobilnätverk med mera. Det är bara fantasin som sätter gränser. Här måste vi som ingenjörer tillsammans med arkitekter, landskapsarkitekter med flera hjälpa våra kunder att ta fram de bästa lösningarna.

För mer information kontakta: Georgi Nedev, georgi.nedev@sweco.se eller David Nygren, david.nygren@sweco.se

Här kan du läsa mer om RISE LIGHTer konferens.

Länkar till mer läsning:

https://www.researchgate.net/publication/357131569_Re-Wind_Design_Catalog_Fall_2021

https://www.anmet.com.pl/architecture-made-from-wind-blades/engineering-products/?lang=en