0 av 0 för ""

PTS lanserar Bredbandskartan med hjälp av Swecos GIS-konsulter

Nyligen lanserades Bredbandskartan, en externt tillgänglig e-tjänst som visar bredbandstillgången i Sverige och Swecos konsulter inom geografisk IT har stått för utvecklingsarbetet, tillsammans med webbyrån Metamatrix.

Syftet med Bredbandskartan är att underlätta för län, kommuner, byalag och privatpersoner som planerar bredbandsutbyggnad. Regeringen har satt upp som mål att minst 90 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till 100 Mbit/s fast internet till 2020 och Bredbandskartan ska främja utbyggnaden och bidra till att nå det målet.

– Informationen kan användas för att få en överblick över hur långt utbyggnaden kommit, om det finns något särskilt område som saknar täckning eller liknande. Län och kommuner behöver underlag i planeringen av sina bredbandssatsningar. Genom Bredbandskartan kan alla på ett enkelt sätt ta del av den data som PTS har, säger Kristina Lindbom, projektledare på PTS.

Bredbandskartan finns på http://bredbandskartan.pts.se