0 av 0 för ""

Råå förskola i Helsingborg vinner Träpriset 2016

Förskolan Råå fick ta emot Träpriset 2016, ett pris som tilldelas en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar och utvecklar tiden vi lever i. Swecos projektledare har projektlett hela bygget och varit en länk mellan arkitekter, byggentreprenör och Byggherre.

På uppdrag av Helsingborgs stad har Hans Utter och Jessica Hallberg från Sweco projektlett uppförandet av Råå förskola, som nyligen tilldelades Träpriset. Det är en av Sveriges största och viktigaste arkitekttävlingar och priset delas ut vart fjärde år sedan 1967 av organisationen Svenskt Trä. Priset delades ut av Kung Carl XVI Gustav på Skogsnäringsveckan.

– Det är roligt att Helsingborg stad vågat satsa på en kommunal byggnad och att det är en förskola och en inspirerande miljö för barn är extra kul, säger Hans Utter.

Juryns motivering
Råå förskola är ett gott exempel på hög ambitionsnivå från byggherre och arkitekt såväl i fråga om att forma en inspirerande miljö och skala på barnens villkor, tolka platsens förutsättningar och utnyttja träets möjligheter till lekfulla och nyskapande former och uttryck. Juryn värdesätter särskilt att denna höga ambitionsnivå tillämpats i en kommunal byggnad ägnad för barn. Det är en kategori byggnader som inte alltid ägnas störst omsorg och ambition. Byggnadens volym formar de inre rummen till nya världar att upptäcka och ger utblickar mot hav och land samtidigt som den yttre gestalten formar sig till landskap och ett alldeles eget och kongenialt tillägg till den existerande bebyggelsen i fiskeläget. Materialhanteringen och detaljeringen är noggrant genomförd och bjuder på en ny väg att utforma klimatskyddet liksom en rikt formad interiör som svarar mot funktionella behov och inbjuder till beröring och upplevelser. Råå förskola bidrar på ett övertygande sätt till att lyfta betydelsen av rum för barn och unga.

Råå förskola var ett av tio bidrag som var nominerat till priset. Även Swecos installationskonster har varit delaktiga i uppdraget och projekterat el och styr.

Foto Råå förskola: Åke E:son Lindman

Läs mer om Träpriset 2016