0 av 0 för ""

Regeringen ber Sweco granska Miljöbalken

När regeringen uppdaterar miljöbalken är Sweco ett av tre konsultbolag som tillfrågats att granska det nya sjätte kapitlet i Miljöbalken.

– Att vi blir tillfrågade att granska Miljöbalken visar på Regeringens förtroende för den kunskap Sweco besitter. Med detta är vi verkligen med och formar framtidens samhälle genom lagändringar som berör människa och natur, säger Anna Yman, vd för Swecos miljö- och vattenkonsulter.

Miljöbalken finns som stöd för att bland annat skydda människors hälsa och miljö, bevara biologiskt mångfald samt främja att kretslopp uppnås.Miljöbalken innehåller sju delar och innan regeringen tar ställning till en ändring i lagen skickas den ut på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Detta görs för att regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd förslaget har.

– I huvudsak innebär det nya sjätte kapitlet en förtydligad och mer strukturerad miljöbedömningsprocess och att nya begrepp som strategiska- och praktiska miljöbedömningar införs, säger Teresia Sibo, som samordnade Swecos svar på regeringens remiss.

Vill du veta mer om Swecos arbete med granskning av Miljöbalken kontakta:

Teresia Sibo, Teresia.sibo@sweco.se, 070-672 66 47

På Regeringskansliets hemsida kan du se alla remissvar som kommit till Miljö- och Energidepartementet om Ds 2016:25 Miljöbedömningar.