0 av 0 för ""

Renoveringen av Nationalmuseum närmar sig slutet

Nationalmuseum i Stockholm är ett statligt byggnadsminne och har bjudit på många utmaningar under den fem år långa perioden av projektering, ombyggnad och renovering. Nu börjar projektet gå mot sitt slut och personalen gör sig redo för att flytta in samlingarna.

För första gången på 148 år har Nationalmuseibyggnaden på Blasieholmen fått en genomgripande renovering.  2013 stängde Nationalmuseum sin verksamhet och efter evakuering blev det byggstart i juni 2014. Om ett halvår ska Nationalmuseums personal kunna påbörja inflytten och om ett och ett halvt år invigs muséet. Karin Ericsson är biträdande uppdragsledare för konstruktionsuppdraget på Sweco och berättar mer.

Varför renoveras Nationalmuseum?
– Statens fastighetsverk fick regeringens uppdrag att genomföra renoveringen. Främst för att byggnaden hade blivit omodern och för att utrymmena inte räckte till.

Vad har Sweco bidragit med?
– Sweco deltog tidigare i projekteringsskedet och vi har nu konstruktionsuppdraget. Vi har även fått bidra med kunskaper inom geoteknik, berg och grundvattenmätningar. Vi har gjort plats under golven för el- och klimatinstallationer och skapat det nya yttertaket som är ett klimatskal där isoleringen skyddar mot värme och kyla och hindrar fukt från att ta sig igenom konstruktionen. Vi har även deltagit i arbetet att höja säkerheten i muséet till högsta säkerhetsklass. Sweco har också projekterat stålkonstruktionen för nya glastak i de två ljusgårdarna och nya glaslanterniner i salarna.

Glastaken är mycket speciella?
– Ja, de är de enda i sitt slag i Europa. Problemet med glastak brukar vara att ljudet studsar, men arkitekten hos Wingårds har tillsammans med en akustiker skapat ett välvt tak med pyramider som ska förhindra det. Vårt uppdrag blev att skapa en konstruktion som fungerar till lösningen så att den kan bäras upp och så att det inte blir några fickor där vatten kan bli stående om det regnar eller snöar.

Ni har också sänkt golvnivåerna i källaren?
– Ja, takhöjderna i källaren var tidigare väldigt låga och eftersom flera delar av källaren ska bli publika utrymmen har vi fått sänka golven. Utrymmen för teknik och hissgropar är de som ligger djupast. Anpassningen har inneburit att den större delen av källargolven har hamnat under grundvattennivån och då kan man riskera att grundvatten tränger in och trycker upp golven. Vi har därför varit tvungna att bygga vattentäta bassänger med kanter i källaren. De kommer att vara synliga för besökarna, men det kanske inte är något man tänker på eftersom bassängkanterna kommer att vara i form av bänkar.

Vilka utmaningar har ni stött på?
– Förutom utmaningarna med grundvattnet, att pumpa och mäta har vi även fått ha bergsakkunniga på plats i och med att vi har sprängt inne i husen. Vi har gjort över tusen sprängningar och det kräver att man måste inspektera och ibland förstärka, beroende på hur sprängningen går till. En annan utmaning har varit att hantera de stora takkonstruktionerna i stål och limträ på den begränsade ytan och att det inte har varit tillåtet med heta arbeten, som svetsning, på plats.

Vad har varit speciellt givande?
– För mig har det varit spännande att ingenting är standard i en sådan här gammal byggnad. Man får hela tiden tänka efter och skapa nya lösningar. Det har också varit intressant att arbeta med så många olika typer av material som det finns här. Att vi har suttit tillsammans med sidokonsulterna på ett projektkontor har också gjort att vi fått en mycket god insikt i vad alla gör och samarbetet har fungerat mycket väl. Jag hoppas att erfarenheterna vi har fått i det här uppdraget gör att vi kan få delta i fler spännande renoveringar framöver.

Fredrik Gustafsson, projekteringsledare fram till bygghandling och kontrollansvarig enligt PBL

Vad har uppdraget inneburit för dig?
– Det känns stort att ha fått vara med och anpassa Nationalmuseum för framtidens behov med bättre klimat och större yta för att visa konst. Det är komplext att arbeta i kulturhistoriska byggnader och man kan inte använda standardlösningar utan måste anpassa varje detalj utifrån förutsättningar och kravbild. Det har varit ett världsunikt projekt med högsta fokus på bevarande, säkerhet och klimat och nu är fastigheten väl rustad för framtiden.

För mer information, kontakta:

Karin Ericsson, biträdande uppdragsledare konstruktion, 08-6965038,