0 av 0 för ""

Vindkraftverk i norra Sverige

Publicerad: 2024-01-17

Så attraktivt är Sverige för gröna investeringar

På uppdrag av Sveriges Ingenjörer har Sweco analyserat Sveriges attraktivitet för gröna industriinvesteringar. Vi träffade Daniel Hallencreutz, senior konsult inom analys och strategi, som idag presenterade resultatet av arbetet.

Hej Daniel! Berätta om ert uppdrag!

– Vårt uppdrag var att ta fram en modell för hur man kan mäta attraktivitet för gröna industriinvesteringar. Det har inneburit att vi genomfört en skrivbordsanalys av forskning och utredningar kring utländska direktinvesteringar – vad som driver dem, vad de skapar och vad som kännetecknar bestämmandefaktorer. Vi har också kartlagt ett antal befintliga index som visar på angränsande trender och mönster och sist men inte minst; intervjuat olika aktörer med kunskap och insikt i vad som skapar attraktivitet för gröna industriinvesteringar. Baserat på denna empiri har vi sedan jämfört Sverige med 14 andra länder.

Vad gör ett land attraktivt för gröna investeringar?

– Det händer mycket inom den gröna omställningen, exempelvis EU:s Fit for 55. och för att locka till sig viktiga investeringar kopplade till en fossilfri industri gäller det att skapa ett attraktivt näringslivsklimat. Faktorer som tycks spela särskild roll är energifrågan, både tillgång till grön/förnybar energi och energipriser, fungerande tillståndsprocesser, tillgång till relevant kompetens, finansiella stöd och i vissa fall tillgång till råmaterial såsom mineraler. Det finns inte ett enskilt land som är bäst på allt detta, utan olika länder är bra på olika saker. Generellt hamnar dock USA, Storbritannien och flera EU-länder högt i rankingen, bland annat Danmark.

Hur ligger Sverige till i rankningen?

– Sverige har traditionellt legat högt inom teknologi och innovation och ligger fortfarande högt i många index, men vi riskerar att halka efter. Flera konkurrerande länder är offensiva när det gäller policys, som till exempel USA med sin Inflation Reduction Act. Sveriges utmaningar är bland annat energisystem och elpriser, långa tillståndsprocesser och brist på examinerade inom STEM-utbildningar.

Läs rapporten här

För mer information, kontakta: Daniel Hallencreutz, daniel.hallencreutz@sweco.se