0 av 0 för ""

Så blir Västernorrland smartare med Internet of Things

Internet of Things handlar om att fysiska ting med hjälp av sensorer kan förse oss med information i realtid, något som används allt mer frekvent inom samhällsbyggnad. I Västernorrland pågår en mängd olika projekt och initiativ för att hitta nya sätt att dra nytta av tekniken. Vi tog en pratstund med Peter Bolt, digital strateg på Sweco i Sundsvall och medlem i den nystartade tankesmedjan Anything.

Tre snabba med Peter Bolt, digital strateg på Sweco

Hej Peter! Vad händer på området IoT i Västernorrland?
– Det är mycket som händer! Vi har många olika projekt på gång och samarbetar med en mängd olika aktörer i regionen. Just nu är vi i slutfasen av ett projekt som handlar om smarta brunnslock med sensorer som kan mäta vattenflöden och känna av föroreningar. Att information från alla brunnar kan skickas till ett centralt system skulle ge leda till stora nyttor ur både hållbarhets- och underhållssynpunkt.

Du har också blivit medlem i en tankesmedja?
– Ja, det stämmer. I tankesmedjan Anything med fokus på IoT och mobilitet undersöker vi bland annat hur vi kan transportera oss mellan Västernorrlands städer och glesbygd i framtiden. Med sensorer och kameror kan vi medborgare få information i realtid och hjälp att planera våra resor. Om jag exempelvis vill cykla till jobbet på vintern så kan jag se om det är snöröjt och sandat på cykelbanorna. Våra turister får också tillgång till information om lämpliga rutter, platser de kan besöka, ställen att handla på och så vidare. Det är spännande att diskutera med deltagarna i tankesmedjan som är allt ifrån spelutvecklare till affärsfolk och se hur vi kan hitta nya tillämpningsområden för IoT som kan göra nytta i regionen.

Vad händer hos er på Sweco i Sundsvall inom IoT?
– Vi håller precis på att rigga ett projekt som vi genomför tillsammans med Mittuniversitetet och Bron Innovation. Det handlar om att kunna mäta, analysera och visualisera utsläpp i Selångersån som rinner genom Sundsvall. Med hjälp av sensorer vill vi mäta exempelvis utsläpp, temperatur och olika parametrar i realtid. Det gör att man direkt kan reagera på ett eventuellt utsläpp. I förlängningen kommer stadens invånare att kunna kontrollera vattenkvalitet och temperatur via mobilen för att se om det är läge för en angenäm badutflykt. Vi arbetar också med att ta fram nya tjänster och deltar samtidigt i olika initiativ och samarbeten. Bland annat arbetar vi nära Mittuniversitetet och många studenter kommer till oss och gör exjobb. Det är bara fantasin som sätter gränser när det gäller att hitta nya sätt att använda IoT. Det är ett otroligt spännande arbete att få vara med och skapa ett smart och hållbart samhälle med hjälp av modern teknik!

För mer information, kontakta: Peter Bolt, peter.bolt@sweco.se