0 av 0 för ""

Her City metod för jämställd stadsplanering

Publicerad: 2022-10-11

Så inkluderas unga tjejer i stadsplaneringen

Brist på aktiviteter och belysning, ingenstans att sitta, och en känsla av otrygghet. Så upplevde många unga tjejer Fittja torg, där metoden Her City utvecklades. Nu erbjuder Sweco vägledning enligt metoden som bygger på att inkludera tjejer i stadsplaneringen och skapa en mer jämställd stadsmiljö.

”Planera en stad för tjejer och den fungerar för alla.” Efter den devisen drevs pilotprojektet #UrbanGirlsMovement Botkyrka där tjejer bjöds in att delta i stadsplaneringen för Fittja torg. Projektet var del i ett Sida- och Vinnova-finansierat initiativ med syfte att hitta metoder som bidrar till ökad jämlikhet och inkludering i stadsutvecklingsprocesser.

Tjejerna träffade regelbundet arkitekter, stadsplanerare och forskare under ett halvårs tid för att ta fram förslag på förbättringar av Fittjas offentliga miljö. Tjejerna föreslog sociala, färgstarka och multifunktionella mötesplatser där både unga och äldre kunde umgås tillsammans. Förslagen visade sig också vara både kostnadseffektiva och gröna, till exempel med inslag av växthus och träd för att binda koldioxid.

Några av förslagen byggdes upp tillfälligt för att testas i praktiken, bland annat en aktivitetshub i form av en kub där invånare kunde umgås, ställa ut konst och spela spel. En variant av kuben realiserades sedan i Fittja centrum med olika sittgrupper för umgänge och konst skapad av invånarna själva.

Her City – metod och digitalt verktyg

Utifrån pilotprojektet i Fittja utvecklades stadsutvecklingsmetoden Her City av tankesmedjan Global Utmaning och UN Habitat (FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor). Metoden finns nu tillgänglig i det digitala verktyget Her City Toolbox som har över 1000 användare i 350 städer och 100 länder.

– Vi är övertygade om att inkludera unga kvinnor och andra grupper som står långt från beslutsfattande i stadsutvecklingen kommer vara avgörande för att offentliga platser och städer ska bli tillgängliga och hållbara. De bidrar med ett perspektiv som sätter fokus på kollektivtrafik, sociala mötesplatser och grönska som är bra för både hälsan och klimatet, säger Tove Levonen, programchef för Hållbara städer på Global Utmaning.

Caroline Wrangsten, samhällsanalytiker och urbangeograf på Sweco, instämmer:
– De forskare som följde projektet konstaterade även de att processen och förslagen innebär ”många nyttor i en och samma insats”. Ett torg eller ett centrum har symboliskt värde i många områden. Det är med andra ord en taktisk plats att testa nya sätt att möblera och använda våra gemensamma vardagsrum inför öppen ridå.

Sweco erbjuder Her City-vägledning från förslag till konkret plan

Swecos konsulter har deltagit i utvecklingen av Her City Toolbox och har praktisk erfarenhet av hur verktyget fungerar, och hur den kan anpassas efter olika förutsättningar.

– Hur städer och områden planeras är avgörande för människors livskvalitet, och kan i synnerhet öka tjejers möjligheter till utbildning, arbete, och social trygghet, säger Emelie Anneroth, etnolog och kulturgeograf på Sweco. Vi ser stor potential för till exempel kommuner och fastighetsägare att använda metoden och på så sätt utveckla fungerande och hållbara städer för alla.

Sweco har även kompetenser som stads- och trafikplanerare, arkitekter och ingenjörer som kan omsätta förslagen till något som är konkret och genomförbart.

Läs mer om Her City Toolbox