0 av 0 för ""

Så möjliggör digitala verktyg och metoder för en mer hållbar samhällsbyggnadsprocess

Under året har Sweco genom en seminarieserie utbildat ett flertal kommuner om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen och planering. Andreas Huss på Sweco som lett projektet som gått under namnet DigSam, är mycket nöjd med resultatet och menar att det gett en inblick i digitaliseringens möjligheter inom just samhällsbyggnad.

– Målet har varit att genom föreläsningarna inspirera och utbilda kommunerna inom ett antal utvalda områden och ge dem användbara verktyg och metoder. Genom DigSam har vi fått en djup inblick i digitaliseringens möjligheter inom samhällsbyggnad och vi har också skapat ett värdefullt nätverk mellan tjänstemän på kommuner, experter, leverantörer och akademin, säger Andreas Huss, arkitekt och stadsplanerare på Sweco och som har ansvarat för projektet.

Som ett av fem delprojekt i det Vinnovafinansierade projektet DigSam – digital samhällsbyggnad, har Swecos arkitekter ansvarat för en serie utbildningsseminarier med fokus på användning av digital teknik hos kommuner. Seminarierna som pågått sedan hösten 2018 är nu avslutade och totalt har nio kommuner deltagit.

Varje utbildningstillfälle har haft ett särskilt tema, såsom hur digitala verktyg kan användas i medborgar- och aktörsdialog, ITS samt förankring och implementering. Visionen har varit att ge kommunerna kunskap om nya möjligheter inom de olika områdena, exempelvis hur BIM och GIS kan integreras för att minimera barriärer mellan arbetsmetoder, skalor och analyser, hur man i ett tidigt skede med hjälp av datorn kan analysera och ta fram hållbara beslut för klimatkomfort eller med parametrisk styrda metoder undvika större förändringar senare i processen, något som kan kosta tid och minska hållbarheten.

– Det vi framförallt tar med oss är att detta är något vi måste göra tillsammans. Internt inom våra förvaltningar, mellan förvaltningar men även i samarbete med övriga kommuner i Sverige. Tack vare DigSam har vi en väldigt bra grund för ett nationellt nätverk med likasinnade personer och kommuner där vi kan stötta och hjälpa varandra. Men vi tar även med oss en mängd idéer och tankar kring hur vi kan utveckla våra verksamheter med hjälp av verktyg som bland annat parametrisk design, XR, nya arbetsprocesser och metoder, säger Johan Hellman, planarkitekt på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs kommun och som var en av deltagarna.

Förutom Andreas Huss har projektet letts av Ulf Ranhagen och Adam Sjödin, båda på Sweco.

Läs mer om DigSam.