0 av 0 för ""

Blond kvinna i blå kavaj tittar in i kameran

Publicerad: 2023-07-03

Så ska albanska företag bli mer hållbara

Emma Danielsson, hållbarhetschef för energi och industri på Sweco, var nyligen moderator för konferensen #Business 2030 i Albanien. Konferensen anordnas av Svenska ambassaden i Tirana tillsammans med FN i syfte att hjälpa textil- och jordbruksindustrin i Albanien att arbeta mer hållbart. Vi passade på att ställa några frågor till Emma.

Hej Emma! Vad talade du om på Business #2030 i Albanien?

– Jag talade om vikten av att företag inom industrin arbetar med hållbarhet, både för att vi ska nå klimatmålen, men även för att de företag som arbetar med Agenda 2030 går bättre finansiellt. Genom att uppfylla hållbarhetskraven i EU blir det möjligt för dessa företag att exportera till europeiska länder, och på så sätt växa. Det finns stor potential i Albanien – flera företag har ännu inte kommit igång med sitt hållbarhetsarbete, och de som har börjat har inte styrt upp det enligt Agenda 2030 som svenska företag i allmänhet har gjort.

Vad behöver företagen göra för att industrin ska bli mer hållbar?

– Precis som i Sverige behöver företagen hjälpas åt och lära av varandra hur man kan gå över till hållbara processer och produkter. Den omställning vi är inne i nu, och där Sverige ligger några år före Albanien, liknar ingenting annat vi gjort förut och det är stora förändringar som behöver ske snabbt. De behöver arbeta både med att effektivisera och på så sätt minimera sin förbrukning av resurser, men också med att se till att de resurser som används är fossilfria. Samtidigt finns det sociala hållbarhetsaspekter som behöver utvecklas.

Vad har du för råd till företag i Albanien som vill komma igång med sitt hållbarhetsarbete?

– För att företagen ska bli motiverade att jobba med det som verkligen gör avtryck är det viktigt med mätning och uppföljning. För att förbättra till exempel miljöpåverkan behöver de mäta den, fokusera på det som påverkar miljön mest, göra förbättringar där och sedan följa upp dem. Därför är initiativ som SBTi – företag som sätter mål som är kopplade till vad vi behöver göra för att nå Parisavtalet – och även CSRD – EU:s kommande krav på hållbarhetsrapportering – väldigt viktiga för att vi verkligen ska gå framåt.

Du åkte tåg till och från Albanien, hur fungerade det?

– Jag tycker att det fungerade hur bra som helst. Efter att ha åkt tåg längre sträckor har jag lärt mig vad som är ett lagom tempo för mig, så jag växlar mellan nattåg och hotell och stannar till ibland för att kunna ha möten och för att se mig omkring.

Vad hoppas du på framöver?

– Det vore fantastiskt att få hjälpa någon av de ambitiösa individer som jag träffade i Albanien med att komma igång med en fullständig grön omställning av sitt företag eller sin region. Från 0 till 100!

För mer information, kontakta: Emma Danielsson, emma.danielsson@sweco.se

Här kan du läsa mer om konferensen.