0 av 0 för ""

Samarbete för framtidens elflyg i Sverige

Hur kan elflyg laddas med lokalproducerad el på en regional flygplats? Det ska Annie Olofsson från Lunds tekniska högskola undersöka i sitt examensarbete i samarbete med Sweco. Det handlar om en lösning för elflyg på Svegs Flygplats i Härjedalen och även det lokala elnätsbolaget Härjeåns och Härjedalens kommun medverkar i utvecklingsprojektet.

– Att elektrifiera flyget innebär en fantastiskt intressant resa för de regionala flygplatserna. Hur spännande är det inte om det skulle kunna gå att producera elen på flygplatsen, ladda planen och åka vidare med helt lokalproducerad el, säger Magnus Lindén, energiexpert, Sweco.

Annie Olofsson från Lunds tekniska högskola gör sitt exjobb i samarbete med Sweco och ska utreda möjligheten för hur regionala flygplatser kan vara med i energiomställningen, samköra laddningsbehovet av elflyg och se hur det matchar med solcellsproduktionen. Annie kommer att samla och analysera data samt bygga olika scenarier.

Tillverkare av elflygplan hoppas kunna ta elflyg i kommersiell drift om fem år. För Svegs flygplats handlar det om vilka möjligheter det finns att producera el i anslutning till flygplatsområdet.

I samarbetet medverkar Härjeåns, det lokala elnätsbolaget, och Härjedalens kommun som äger Svegs flygplats. Alla deltar med sin expertis i den rapport Annie skriver, som hon hoppas ska bli klar i januari.

– Att få till ett ex-jobb som detta, precis mitt i samhällsdebatten, dessutom tillsammans med Härjeåns och Härjedalens kommun, är riktigt, riktigt roligt. Ser med glädje fram emot den dag jag kan flyga elflyg till eller ifrån Sveg, säger Magnus Lindén.

Energiomställningen är en del av det klimatmål som riksdagen beslutat om, där målet är att 100 procent av elproduktionen i Sverige ska vara förnybar senast 2040.

Bild från vänster: Daniel Eriksson och Agne Göransson från Härjeåns. Annie Olofsson, Lunds tekniska högskola. Mathias Wiberg, flygplatschef i Sveg och Magnus Lindén från Sweco.

Fotograf: Mikael Andersson/Tidningen Härjedalen

För mer information, kontakta:

Magnus Lindén, energiexpert, magnus.linden@sweco.se