0 av 0 för ""

Samarbetet nyckel i renoveringen av Getingmidjan

Efter ett hårt arbete under våren och sommaren invigdes Getingmidjan, den mest trafikerade järnvägssträckan i Sverige, i mitten av augusti. Tidplanen var snäv och utmaningarna många, men tågtrafiken började rulla på utsatt tid, och Swecos uppdragsledare kan nu blicka tillbaka på ett mycket lyckat uppdrag.

Sweco är Trafikverkets tekniska konsult vid upprustningen av Getingmidjan och har bidragit med bland annat förundersökning, bygghandling för järnvägsdelen, byggplatsuppföljning och övrigt tekniskt stöd. Arbetet började redan 2014, men den största utmaningen var sommarens brobyte där både Swecos medarbetare och resurser från entreprenören arbetat dag och natt för att bli klara i tid.

– De största utmaningarna har framförallt varit tidplanen och komplexiteten. Bron över Norrström är världsunik i sitt slag med åtta sammanfogade växlar. Det, tillsammans med en åtta veckors tight tidplan, millimeterprecision och ett brobyte i de mest centrala delarna av Stockholm i en miljö med många kulturhistoriska byggnader som är både känsliga och värdefulla, innebar att ingenting fick gå fel. Vi har arbetat mycket proaktivt och fått vara flexibla och lösningsorienterade när hinder dykt upp på vägen, säger Erkki Kantojärvi, uppdragsledare på Sweco.

Att projektet kunnat hålla tidplanen trots komplexitet och utmaningar menar Swecos uppdragsledare beror på samarbetet, som i arbetet med Getingmidjan tagits till en helt ny nivå, både inom Sweco och med andra aktörer.

– Redan från uppdragets start inkluderades de allra flesta experter och områden som Sweco har att erbjuda, och uppdraget har även krävt mycket samarbete med andra aktörer som exempelvis entreprenörens konstruktörer och externa tågoperatörer när vi, tillsammans med Trafikverket, anpassat och ansvarat för logistiken med resenärsflödet som blivit påverkade av avstängningarna. I ett samverkansprojekt gäller det att alla kan lyfta blicken och förstå nyttan av arbetssättet. Framgångsfaktorn har varit att ha en löpande öppen och ärlig dialog mellan samtliga aktörer i projektet, säger Teresia Skönström, biträdande uppdragsledare.

Utåt sett kan det nu se ut som att arbetet med Getingmidjan är klart, men ännu kvarstår en del arbeten innan projektet kan färdigställas och avslutas, vilket beräknas ske i oktober 2021. Entreprenören ska utföra en del arbeten, exempelvis med gång- och cykelbro över Norrström. Tre kortare avstängningar planeras därför under hösten 2020 och våren 2021. För Swecos experter går arbetet också vidare med relationshandlingar och förvaltningsdata.

– Att få vara delaktig i ett så komplext och historiskt projekt tillsammans med skickliga kollegor har varit mycket givande. Upprustningen har varit avgörande för hela landets tågtrafik och helt nödvändig för att vi ska kunna möta dagens och morgondagens behov av pålitliga, effektiva och hållbara resor och transporter. Det har varit ett spännande uppdrag för oss och ett viktigt projekt för Sverige, säger Lars Skytt, uppdragsingenjör på Sweco.

För mer information, kontakta:
Erkki Kantojärvi, uppdragsledare, erkki.kantojarvi@sweco.se