0 av 0 för ""

Samverkan och gemensamma mål bakom den optimala konceptförskolan

När ett projekt ska pågå under flera år gäller det att ha en samarbetspartner som har samma mål och värderingar. Skanskas Klas Heed och Swecos Daniel Axelsson utmanade varandra att prestera på högsta nivå när de tog fram kostnadseffektiva konceptförskolor med barnens perspektiv i centrum.

Behovet av förskolor är stort i Sverige. Bara under de kommande tio åren beräknas behovet uppgå till 1000 förskolor, vilket också innebär att det finns en risk att det runtom i landet byggs en mängd baracker för att snabbt tillfredsställa behovet. För att istället hitta en gemensam lösning påbörjade Sveriges Kommuner och Regioner under 2018 en upphandling av konceptförskolor – lösningar där samma huskropp och interiör kan användas på flera olika platser – som Sveriges 290 kommuner skulle kunna avropa. Skanska ville lämna ett anbud och affärsutvecklingschefen Klas Heed såg sig om efter en samarbetspartner som var öppen för förutsättningslös samverkan.

– Jag förhörde mig med några kollegor om vilka som ligger långt fram och är kompetenta när det gäller förskolor och då fick jag höra att Sweco var på hugget. Vi tog ett första möte och efter det kände jag att det inte fanns några andra kandidater, säger Klas Heed.

Skanska och Sweco började med att sätta en gemensam målbild och gjorde ett antal strategiska val som fick utgöra ramen för arbetet. Tillsammans definierade projektgruppen vad som skulle krävas för att de skulle få maxpoäng i anbudet och därmed få chansen att bygga förskolorna. Daniel Axelsson är uppdragsledare på Sweco och menar att det var just den arbetsmetoden som gjorde samarbetet så lyckat.

– Klas och jag är båda väldigt samverkansinriktade och det satte ramarna för hela resan. Vi har hela tiden utmanat varandra och tagit fram det bästa hos varandra. Eftersom vi hade väldigt kompetenta personer i projektet från början blev det en enorm utväxling på det. Alla som har arbetat i projektet har levererat sitt allra bästa och alltid tänkt på hur deras lösning passar in i helheten, säger Daniel Axelsson.

Inom projektet skulle fyra konceptförskolor i olika storlekar och med en till två våningar utformas på kort tid. Sweco och Skanska hade därför stor nytta av sina tidigare erfarenheter och kunskap om förskolor.

– Det är speciellt när man arbetar med ett stort anbudsarbete och inte vet vem kunden är. Även om det var Sveriges Kommuner och Regioner som gjorde upphandlingen är det i slutänden 290 olika kommuner som ska köpa förskolorna och det är viktigt att ha en förståelse för deras behov, säger Klas Heed.

När anbudet till slut lämnades in hade inget lämnats åt slumpen. Alla lösningar var väl genomarbetade och alla val som hade gjorts i utformningen av förskolorna hade utgått från barnens perspektiv, samtidigt som projektgruppen hela tiden hade strävat efter att nå högsta kvalitet och samtidigt minimera kostnaden. När förslagen hade gåtts igenom blev resultatet det man hade hoppats på: Swecos och Skanskas konceptförskolor blev förstahandsvalet i anbudsvärderingen.

– Vi arbetade hårt, men det lönade sig. Redan nu för vi dialog med ett stort antal kommuner och ser hur vi kan anpassa förskolorna till deras lokala förutsättningar. Det känns väldigt bra att få göra det här tillsammans med Skanska som delar våra grundvärderingar som samhällsbyggare och liksom vi brinner för att utveckla hållbara samhällen. En viktig drivkraft för oss har varit att vi vill ta ansvar för att barn får en god miljö, säger Daniel Axelsson.

– Vi är väldigt glada över att kommunerna uppskattar vårt koncept. För mig är det ett bevis på att samverkanstanken fungerar och det ger mig mycket energi inför framtiden. Jag kan bygga en förskola själv, men den blir inte hälften så bra som när jag får in andra perspektiv. Jag tror också att vår framgångssaga bara börjat och att vi är på väg att göra något väldigt häftigt. Vi har gjort en affär på ett helt nytt sätt och nu ser vi fram emot att bygga riktigt många fantastiska förskolor, säger Klas Heed.

För mer information, kontakta:
Daniel Axelsson, uppdragsledare och ansvarig för Swecos arkitektverksamhet i Karlstad, daniel.axelsson@sweco.se