0 av 0 för ""

Mariestad

Samverkan och innovation ska göra Mariestad klimatneutralt

Publicerad: 2022-02-23

Mariestad har gjort avtryck på hållbarhetskartan genom sin ElectriVillage, som kombinerar hållbara transportlösningar och energisystem, och för att man byggt världens första solcellsdrivna vätgasstation. Staden har valts ut för att delta i det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, där 23 svenska städer tillsammans ska arbeta för att hitta lösningar på de samhällsutmaningar som den globala uppvärmningen innebär och nå klimatneutralitet redan 2030.

– Det ska bli väldigt spännande att få dela med oss av vår kunskap och samtidigt ta del av de lösningar som andra städer utvecklat. Vi är den minsta kommunen som deltar i projektet, men vi brinner för hållbarhet och vi ser till att saker händer, säger Maria Gustavsson, samhällsbyggnadsstrateg på Mariestads kommun och ansvarig för kommunens medverkan i Viable Cities.

Samarbetet med Sweco började när kommunen efterfrågade expertis för att skapa en cirkulär förskola, och tog ett möte med Elise Grosse, hållbarhetschef för Swecos arkitektverksamhet. Efter det fortsatte samtalen och tillsammans arrangerade man en mängd hållbarhetsworkshops som till slut resulterade i en ansökan till Viable Cities.

– Kommunen ville samla intresserade aktörer för att skapa en gemensam vision och målbild som alla kunde ställa sig bakom, och det blev en fantastisk uppslutning. När vi sedan introducerade idén med Viable Cities och klimatneutralitet fanns det ingen tvekan hos kommunen om att man ville satsa och göra en ansökan, säger Elise Grosse, hållbarhetschef på Sweco Architects, som också forskar kring hur möten i tidiga skeden kan skapa hållbarhet.

Nu vill Mariestad bredda sitt hållbarhetsarbete och inkludera allt från ekonomi och folkhälsa till jordbruk och biologisk mångfald.

– Vi drivs av att skapa ett gott samhälle för alla, och har en mängd aktörer som kommer in med kunskap och energi. Målet är att knyta samman alla projekt genom att skapa en digital plattform, och vi hoppas också kunna bjuda in medborgarna mer, till exempel genom ett interaktivt spel som har fokus på hållbarhet och samhällsbyggnadsprocessen, säger Susanné Wallner, näringslivschef och ansvarig för ElectriVillage.

Nästa steg för Mariestad i Viable Cities-deltagandet är att ta fram ett klimatkontrakt och en klimatinvesteringsplan där man sätter sina mål och beslutar vad man ska satsa på, för att minska utsläppen så mycket som möjligt.

–  Under våren kommer vi att vara på plats för att samskapa med aktörerna lokalt. Det handlar dels om hur man ska bygga klimatsmarta bostäder, dels om att skapa en stadsmiljö som gör det lätt för Mariestadsborna att ta sig fram på ett hållbart sätt. Medborgarinvolvering är verkligen en nyckel för att klimatomställningen ska lyckas och vår del i projektet handlar om att involvera alla i samhället, säger Swecos Charlie Gullström som arbetar med aktörssamverkan i projektet.

Tillsammans med den lokala Biosfärföreningen och spelutvecklare på Skövde Högskola ska Swecos arkitekter och planerare fånga upp och förstärka initiativ som redan är på gång i skolan och föreningslivet – ett samskapande med invånarna som ger framtidsbilder för Mariestad 2030.

– Kanske blir det ett digitalt klimatspel som lockar till hållbara livsstilar genom nudging. Vi får se vad Mariestadsborna vill ha, säger Charlie Gullström.

Samverkan med näringslivet och andra aktörer är något som Mariestad länge prioriterat i sitt hållbarhetsarbete och kommunen är aktiv med ansökningar för forsknings- och innovationsprojekt kopplat till hållbar vätgasteknik och annan samhällsutveckling, bland annat genom ett långvarigt samarbete med forskare inom samhällsekonomiska kalkyler och energisystem på Linköpings universitet. Även grannkommunerna ingår i ett samarbete för att undersöka hur Kinnekulletåget, som går längs Sveriges vackraste tågsträcka i biosfärområdet, kan drivas av vätgas.

– Det är mycket på gång! Nu ser vi fram emot att få träffa alla inom Viable Cities-initiativet och att få dra i gång fler aktiviteter. Samtidigt ska våra testprojekt skalas upp till lösningar på systemnivå. Att göra saker i verkligheten är vårt signum och nu längtar vi efter att handgripligen få komma i gång, säger Maria Gustavsson.

För mer information, kontakta: Elise Grosse, elise.grosse@sweco.se, Charlie Gullström, charlie.gullstrom@sweco.se

Foto: Tuana