0 av 0 för ""

Sjövikstorget i Årstadal vinner Stenpriset 2015

Sweco Architects tilldelas arkitekturpriset Stenpriset 2015 för arbetet med Sjövikstorget i stadsdelen Årstadal i södra Stockholm. Genom lekfullhet, kreativitet och omsorg om varje detalj skapas en inbjudande miljö för möten, skriver juryn i sin motivering.

Det är landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson och arkitekten PeGe Hillinge som har utformat Sjövikstorget som i år får ta emot Sveriges Stenindustriförbunds årliga arkitekturpris.

– De offentliga platserna är viktiga för Stockholm. Vi ser nu en kraftig förtätning av Stockholm som är ett hot för torg och parker. Sjövikstorget är det enda torget i sin stadsdel. Här finns många torgbesökare och ett hårt slitage. Vi har använt många olika sorter av natursten för att det åldras bra, blir vackrare med tiden och visar på omsorg om platsen. Stenpriset är ett fint pris. Sjövikstorget niger, tackar och ler, säger Thorbjörn Andersson, ansvarig landskapsarkitekt.

I sin motivering har juryn tagit fasta på att Sjövikstorget präglas av lekfullhet, kreativitet och omsorg. Torget utgör en inbjudande helhet och dess stenarbeten präglas av idérikedom, omsorgsfullhet och hantverksskicklighet. Arkitekterna lyckas också ge stenen en förbindande effekt till övriga material och lyfter fram dessa.

Sjövikstorget i Årstadal hör till stadens nyare delar. Torget ligger i nordsydlig riktning och innebär en särskild utmaning, vilket har lösts genom att förlänga torget med trädäck som sträcker sig ut i Årstaviken. Torget vänder sig mot vattnet och Södermalms kuperade horisontlinje och idén har varit att ta in vattnet i torgupplevelsen. Torgets stenlagda yta bryts av två utrullade gräsmattor lagda innanför breda granitmurar samt ett 40 meter brett vattenspel.

Juryns motivering
Genom lekfullhet, kreativitet och omsorg om varje detalj skapas en inbjudande miljö för möten. En mångfald av naturstenssorter som granit och skiffer samspelar på ett harmoniskt sätt med såväl träkonstruktioner som gröna ytor och ger liv åt stadens kollektiva rum. Trädens volym i torgets västra del förändrar rummets form, sätter tonen och öppnar torget mot vattnet. Torgytans svaga lutning är ett grepp som accentueras av de horisontella gräsytorna i platsens övre ”trädgårdsrum”. Lutningen stärker rörelsen mot vattenspelet och för vidare mot vattnet och kajens utskjutande armar där de besökande visar att de tagit platsen i besittning och pluggat bultskallarna med kapsyler. Vattenspelets varierade scenbearbetningar lockar till lek och ömsinta taktila upplevelser, också för vuxna fötter. De stora stenblocken som bildar konstverket ”Tidsmaskin” kontrasterar mot den lagda naturstenen men understryker samtidigt torgets referenser till den klassiska trädgårdens element.

Om Stenpriset
Stenpriset är ett arkitekturpris som delas ut av Sveriges Stenindustriförbund till ett projekt i Sverige där natursten använts på ett estetiskt, hållbart och nyskapande sätt. Vinnarna får bland annat ta emot en prisstatyett formgiven av konstnären Bertil Vallien.