0 av 0 för ""

Skapade tävling för att lyfta klimatperspektivet

I jakten på minskade koldioxidutsläpp räknas varje lösning som kan spara in på material och transporter. Men hur fångar man upp alla idéer i stora samhällsbyggnadsprojekt där många hundra medarbetare är involverade? Swecos Johan Gustafsson hittade ett nytt sätt att lyfta klimatperspektivet och samla in de bästa förslagen från kollegorna på Sweco.

Johan Gustafsson är miljöingenjör och har varit ansvarig för att minska klimatpåverkan i flera stora samhällsbyggnadsprojekt. Det var när han insåg att det var alltför tidskrävande att diskutera klimatfrågan med alla projekterande kollegor som han kom på konceptet med en tävling.

Tävlingen, som fick namnet Klimatpokalen, uppmuntrade medarbetarna att skicka in elektroniska enkäter med åtgärdsförslag som kan minska koldioxidutsläppen i projektet. För varje inskickad enkät eller direktkontakt med Johan tilldelades en poäng.

– Responsen var överväldigande. Vi fick in mängder av förslag som vi kunde följa upp, och det ledde till att klimatfrågan inkluderades i beslutsprocesserna på ett nytt sätt. I slutänden är det ändå så att även om du cyklar, äter vegetariskt och sparar energi hemma så bleknar det mot allt du kan åstadkomma på arbetstid här på Sweco, säger Johan Gustafsson.

De största klimatbovarna i de stora byggprojekten är ofta stål, betong och massor som ska förflyttas. Förslagen som kommer in till tävlingen handlar därför ofta om åtgärder som gör att man kan minska behovet av material genom att återanvända, dimensionera smartare och samordna transporter.

– Några exempel är att vi använt klimatsmart betong där det varit tekniskt möjligt, återanvänt ballast vid ett spårbyte på en järnvägssträcka, och varierat tjockleken på plattor utifrån vilken last ett golv ska bära. Det kan tyckas vara en liten sak, men det spelar roll när det handlar om stora volymer, säger Johan.

Även kunderna har varit nöjda med det nya sättet att fånga upp idéer som kan minska koldioxidutsläppen i deras projekt. Ofta medför minskade materialmängder och färre transporter även att kostnaderna blir lägre, vilket gör projektet både klimatsmart och kostnadseffektivt.

– Vi har haft väldigt bra samarbeten med våra kunder och roligast är att vi kunnat presentera förslag från medarbetare i alla möjliga roller i projekten, allt från arkitekter till tidplanerare. Mina erfarenheter med Klimatpokalen bekräftar den bild jag länge haft av Sweco; engagemanget för klimat är stort och företagskulturen välkomnar alltid nya idéer, säger Johan.

För mer info, vänligen kontakta:
Johan Gustafsson, johan.k.gustafsson@sweco.se