0 av 0 för ""

Smart Cities Green Hackathon avgjord! Vinnarna utsedda efter 24 timmars hackande.

I helgen avgjordes Sveriges första Green Hackathon om smarta städer i Stockholm. Intresset var mycket stort och över 20 lag hade samlats för att koda fram lösningar för den smarta staden under ett dygn. Arrangörer var Sweco tillsammans med KTH. Nu har vinnarna utsetts!

– Bidragen har hållit en mycket hög nivå och det har inte varit ett lätt jobb för våra jurygrupper. Alla fyra vinnande lösningar har stora möjligheter att faktiskt kunna genomföras. Vi har sett extraordinärt kreativa lösningar där man på ett smart sätt använt sig av befintliga data och utgått från det som är tekniskt möjligt, säger Maria Gårdlund, vd för Swecos IT-konsulter.

Fyra utmaningar och fyra vinnande lag

Smart cities Green hackaton hade fyra utmaningar som handlade om att göra vardagen i staden smartare och mer hållbar. Vinnarnas lösningar har presenterats för beställarna som kommer att ta vid och undersöka möjligheten att realisera förslaget.

Nacka Green walls and roofs
Det vinnande laget är: Green ++ : Isabel Enerson, Leonel Campos, Valerija Stepanova, Hanna Brandner, Maksym Kunytsia.

Motivering: “En mycket väl genomtänkt kombination av lösningar som ger både ett realistisk angreppssätt samt visionära idéer”

Nacka green walls and roofs handlar om att med hjälp av odling på väggar och tak anpassa stadsdelen till framtida klimatförändring. Beställare Nacka kommun.

Sweco city sensors
Det vinnande laget är: Team Grinway: Rustam Alashrafov, Charalampos Antonopoulos, Paulina Chojnicka, Dimitris Mantzoros, Lydia Marantou.

Motivering: “För ett innovativt och kostnadseffektivt sätt att samla in data och därigenom hjälpa staden att bygga upp en värdefull databas för luftkvalitet med hjälp av befintlig infrastruktur. Detta är också en idé där vi ser en stor chans för ett genomförande”

Sweco city sensors handlar om att skapa en mer hållbarstad med hjälp av sensorer och befintlig data. Beställare Sweco.

Skjutsgruppen samåkning
Det vinnande laget är:Team Softhouse: Tobias Nilsson, Stellan Lindell, Robin Lindell, Tobbe Lundberg, Rodrigo Carrasco

Motivering: ”För att ha åstadkommit en fungerande prototyp för Skjutsgruppen-samåkning samt adderat relevanta nya koncept med fokus på kortare resor.”

Skjutsgruppens utmaning handlar om att bidra till en bättre miljö och minskad trafik med hjälp av samåkning. Beställare Skjutsgruppen.

Stockholm digital care
Det vinnande laget är: Drive Care: Mohit Yadav, Giovanna Vilaza, Miquel Marti, Mikko Honkanen, Burak Kelginlioglu.

Motivering: ”För att ha presenterat den mest effektiva lösningen för minskad bränsleförbrukning. En lösning som är tekniskt möjligt, skalbar och har potential för förbättringar genom användning av alternativa bränslesorter”

Stockholm digital cares utmaning handlar om hur kan man med hjälp av digitala lösningar skapar en mer miljövänlig och hållbar äldrevård? Beställare Stockholm digital care.

Internationell och blandad kompetens
Deltagarna på Smart city hackathon kom från en mängd olika länder. Majoriteten var studenter, men här fanns även många anställda inom green-tech och hållbarhet. Kompetenserna spände över ett stort fält, allt ifrån systemutvecklare, miljövetare och designers till arkitekter och stadsplanerare.

Vad är Green Hackathon?
Hackathon är en ihopslagning av orden ”hacker” och ”marathon” och är ett arrangemang där programmerare under 24 intensiva timmar tar fram nya idé-koncept och skapar fungerande digitala prototyper som mobilappar, webbtjänster eller datavisualiseringar. Green Hackathon är ett internationellt fenomen med syfte att skapa nya idéer och konkreta förslag för en mer hållbar framtid. Tidigare värdstäder har varit bl.a Tokyo, London, Lissabon och Berlin.

För information om Green Hackathon, utmaningarna, samt för att se prisutdelningen och höra juryns motiveringar: http://smartcities.greenhackathon.com

För ytterligare information, kontakta:

Kristofer Sjöholm, projektledare Swecos IT-konsulter
kristofer.sjoholm@sweco.se, telefon:+4686965131