0 av 0 för ""

Smart industri – den fjärde industriella revolutionen är här

Nu pågår ett paradigmskifte som kommer att förändra industrisektorn i grunden. Den fjärde industriella revolutionen är här och fabrikerna ska digitaliseras för att bli smarta och hållbara. Men vad innebär det egentligen och hur når vi dit? Fredrik Björk och Mats Berg driver Swecos nätverk för Smart Industri och berättar mer om vad vi kan förvänta oss framöver.

Vad är Smart industri?

– Det handlar om hur vi med hjälp av ny teknik, främst inom digitalisering, kan skapa en mer effektiv och hållbar industri. Sveriges regering vill att svensk industri ska vara ledande inom digital och hållbar utveckling och 2017 lanserades en nationell handlingsplan för Smart industri. Den syftar till att stärka den svenska industrins konkurrenskraft internationellt. Både för att kunna behålla, men även flytta hem produktion till Sverige.

Det talas även om ett begrepp som kallas Industri 4.0?

– Ja, det är ett begrepp som står för den fjärde industriella revolutionen, den digitala delen av den smarta industrin, som skapar helt nya förutsättningar. Ta till exempel machine learning, maskiner som genom komplexa datorsystem blir självlärande, intelligenta och vet när det är dags för underhåll, att byta ut komponenter och liknande. Där har vi en stor effektiviseringspotential.

Hur ser framtidens produktion ut?

För att sammanfatta kan man säga att Industri 4.0 är en vision där produkten själv styr hur den skall produceras. Det är dit vi är på väg nu, med hjälp av verktyg som cyberfysiska system och Internet of Things, som kan utveckla den smarta fabriken och få dess olika system att kommunicera med varandra och med människor i realtid.

Hur ser utvecklingen ut i Sverige?

– Det går att se tydliga tecken på automatiseringen som har pågått. Antalet anställda inom industrin har länge minskat, medan produktionen har ökat. Samtidigt ser vi en ökning av industrirelaterade kunskapsintensiva tjänster, som de vi på Sweco erbjuder. Många företag ligger i startgroparna och ägnar sig åt att etablera en digital strategi, medan andra kommit en bit längre där man exempelvis skapat digitala tvillingar i sin verksamhet. Det innebär att man skapar en testarena där man i lugn och ro kan utvärdera digitaliseringens möjligheter utan att störa produktionen.

Vilka fördelar finns med digitalisering?

Fördelarna är många, men en tydlig fördel är att det blir lättare att producera lokalt. Den smarta fabriken har lägre kostnader för arbetskraft och det gör att varor som vi tidigare har varit tvungna att importera från länder långt borta nu kan produceras på plats. Då slipper vi frakta varor över hela jordklotet vilket i sig också medför en mer hållbar produktionskedja.

Vilka tips vill ni ge kunder som vill inleda sin resa mot Smart industri?

Ett bra sätt är att starta med en effektkartläggning. Då går vi in och analyserar verksamhetens olika delar för att kartlägga var det finns störst potential till effektivisering, förbättrad hållbarhet och produktionsvinster med hjälp av digitala lösningar och ny teknik.

För mer information, kontakta:

Fredrik Björk, +46 (0) 70 996 97 97, fredrik.bjork@sweco.se

Mats Berg, +46 (0) 70 307 82 88, mats.berg@sweco.se