0 av 0 för ""

lokal nya karolinska sjukhuset

Publicerad: 2022-11-02

”Smarta sjukhus underlättar och optimerar vården”

Modern sjukvård ställer höga krav på vårdbyggnader. Ett sjukhus ska vara en funktionell, robust, säker, energieffektiv, flexibel och estetisk tilltalande miljö – för patienter, besökare och vårdpersonal. Det säger Frank Graveus som nyligen talade på mässan Smarta Sjukhus. Här utvecklar han sina resonemang.

Utvecklingen med Smarta sjukhus handlar om att optimera förhållandena för patienter och vårdpersonal med skräddarsydda lösningar för att vårdbyggnaden och miljön ska bli så effektiv, hållbar och läkande som möjligt. När tekniken är till nytta för besökare och patienter i byggnaden kan vårdpersonalen fokusera på sin huvuduppgift – att lägga så mycket tid på patienten som möjligt.

– En stor utmaning för vården är personalbristen. Den kräver stort fokus då vårdbehovet de kommande trettio åren ökar kontinuerligt. Vårdpersonal tar idag hand om många enkla arbetsuppgifter, som att dra för gardiner, tända och släcka belysning, justera temperatur osv. Ett smart sjukhus reducerar denna typ av arbetsuppgifter, som istället sköts av själva byggnaden med smarta tekniska lösningar för inomhusklimat, belysning, solskydd, teknik och liknande. Vårdpersonalen kan då fokusera på behandlingen, säger Frank Graveus, chef för Swecos installationskonsulter.

För att kunna ta välgrundade beslut vid investeringar av nya vårdbyggnader krävs insamling av data över lokalers nyttjandegrad, en viktig input till behovsanalyser. Sjukhusen kan också projekteras så att de blir smarta och kostnads- och klimateffektiva. Här är framtiden en egen energiproduktion inne i byggnaden, något som även minskar sårbarheten vid avbrott. Det kan också spara in medel som istället kan användas till vården.

Styrning viktig del

– Styrningen av vården är en viktig del av det smarta sjukhuset. Att exempelvis mäta nyttjande- och beläggningsgrad ger värdefull kunskap i basanalyser för framtida byggande, där best practice behöver delas i ännu större utsträckning mellan regioner. Om vi vet att en region har hög produktionstakt på ortopedi, hur ser deras nyttjandegrad ut och varför? Vilka parametrar skapar effektivitet? Detta är viktigt att mäta och analysera så att andra kan ta lärdom av och optimera efter insikterna. Det gäller att skapa rätt förutsättningar och planera för sjukhus som möter vårdens faktiska behov.

Finns det en motsättning mellan säkra sjukhus och hållbara sjukhus?

– Det är en utmaning att kombinera det smarta och öppna sjukhuset med ett säkert sjukhus. Forskningen visar att god arkitektur och en god miljö har en läkande effekt på patienterna. Det vill vi kombinera med faktorer som underlättar för effektiv och tillgänglig vård. Vi strävar efter en öppen, inkluderande och välkomnande sjukhusmiljö. Men det står delvis i direkt motsats till säkerheten på ett sjukhus. På stora delar av ett sjukhus är det fritt tillträde, inga säkerhetskontroller eller krav på passerkort.

Hur löser man det?

– Vi kan titta på flödesanalyser och göra risk- och sårbarhetsanalyser kring vilka avdelningar och funktioner som behöver vara stängda och vilka som kan vara öppna. Ska alla ha tillträde till kulvertarna och de tekniska installationerna där? Eller ska installationerna finnas högre upp i byggnaderna dit inte alla har tillträde. Genom innovation och nyfikenhet kan vi använda digitala lösningar för att styra flöden av besökare i lokalerna på ett mer kontrollerat sätt. På Sweco har vi arkitekter som designar sjukhus och installationskonsulter som är experter på energi, klimat, larm och installationslösningar, vi har också expertis inom digitalisering, miljö med mera. Tillsammans arbetar vi för de bästa lösningarna för modern sjukvård, avslutar Frank Graveus.

För mer information, kontakta: Frank Graveus, frank.graveus@sweco.se