0 av 0 för ""

Smartare planering av resor i Mälardalen

En kartlösning och ett nytt sätt att se på länstrafiken i Mälardalens resande ska förenkla planeringen av resorna i Västmanlands- Södermanlands- och Örebro län.

Med hjälp av en kartlösning kan planerarna för trafiken i Mälardalen se hur många som stiger på och av vid hållplatser, med vilka korttyper man reser, när det är flest som reser och hur man reser generellt.

– Men hjälp av den här lösningen kan vi enklare planera våra resurser och det antal bussar som behövs under vissa tider. Det underlättar vårt arbete och gör oss effektivare gentemot våra resenärer, säger Stig Johansson på länstrafiken i Mälardalen.

Visa information i kartan
Kartlösningen är kopplad till länstrafikens egen information om hur man reser i Mälardalen. Informationen analyseras och bearbetas genom programvaran QlikView och laddas automatiskt över till kartan som visualiserar resandet och gör den dagliga planeringen effektivare.

– Många kunder som jag träffar och som använder QlikView är väldigt nöjda med programvaran. Det flesta använder främst verktyget för att göra analyser. När jag visat kopplingen till kartan och möjligheten att visualisera informationen har många blivit positivt överraskade över styrkan att även kunna använda programmet att visa och presentera information på ett nytt sätt, säger Johan Petersson, systemutvecklare på Sweco.