0 av 0 för ""

Smartare projektering inom industrin med 3D-modell

Sweco har fått i uppdrag att delprojektleda och projektera ombyggnaden av pappersmassebruket Södra Cell Mörrum i Karlshamn. För att underlätta arbetet har Swecos industrikonsulter tagit fram en 3D-modell som ger en helhetsbild över bruket.

– Vi kommer att scanna av hela pappersmassanläggningen och sammanställa allt material i en och samma 3D-miljö. Att använda en 3D-modell effektiviserar det projektledande arbetet då det i ett tidigt skede går att upptäcka brister och åtgärda dessa, säger Thomas Fogelström, vd för Swecos industrikonsulter.

Ombyggnaden kommer att resultera i ökad kapacitet och kvalitetsförbättringar i flisfabriken. Förutom det projektledande arbetet kommer även rörprojektering och installationsarbeten att utföras av Sweco. Arbetet är påbörjat och beräknas vara klart våren 2016.

Thomas Fogelströ, vd, thomas.fogelstrom@sweco.se Telefon:+4631632862