0 av 0 för ""

Smartare projektering inom industrin med 3D-modell

Sweco har fått i uppdrag att delprojektleda och projektera ombyggnaden av pappersmassebruket Södra Cell Mörrum i Karlshamn. För att underlätta arbetet har Sweco tagit fram en 3D-modell som ger en helhetsbild över bruket.

– Vi kommer att scanna av hela pappersmassanläggningen och sammanställa allt material i en och samma 3D-miljö. Att använda en 3D-modell effektiviserar det projektledande arbetet då det i ett tidigt skede går att upptäcka brister och åtgärda dessa, säger Thomas Fogelström, vd för Swecos industrikonsulter.

Ombyggnaden kommer att resultera i ökad kapacitet och kvalitetsförbättringar i flisfabriken. Förutom det projektledande arbetet kommer även rörprojektering och installationsarbeten att utföras av Sweco. Arbetet är påbörjat och beräknas vara klart våren 2016.


För ytterligare information kontakta:

Thomas Fogelström, vd Sweco Industry, 031-63 28 62, Thomas.Fogelstrom@sweco.se
Göran Ohlsson, uppdragsledare Sweco, 054-776 62 06, Goran.Ohlsson@sweco.se