0 av 0 för ""

Snart beslutas om nytt tak för elnätsföretagens intäkter

Publicerad: 2019-01-23

Den 31 mars 2019 är sista dagen för dig som elnätsföretag att rapportera in uppgifter inför intäktsramsbeslut för perioden 2020-2023 till tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen.

Johan Bergerlind är expert på elnätsverksamhet på Sweco och här berättar han mer om vad som gäller för elnätsföretag. Kontakta gärna Johan om du vill veta mer.

Porträttfoto på Johan BergerlindVarför behöver elnätsföretag rapportera in detta till Energimarknadsinspektionen?
– Regleringen av elnätsföretagen syftar till att förhindra att nätföretagen utnyttjar sin monopolställning, men samtidigt till att de får täckning för sina kostnader och rimlig avkastning på investerat kapital.

–  Det svenska intäktsramssystemet sätter ett tak för företagens intäkter för en period om fyra år, och nästa period löper från 2020-2023. Rapporteringen behövs för att ge Energimarknadsinspektionen underlag för att fatta beslut om nästa periods intäktsramar.

Vad hjälper du och dina kollegor elnätsföretag med?
– Vi hjälper till med allt kopplat till intäktsram – från att säkerställa att elnätet är korrekt dokumenterat till att göra prognoser för intäktsramens utveckling. I flera fall agerar vi projektledare för företags arbete med ansökan.

– Vi har även utvecklat egna prognosverktyg och kan ge elnätsföretag kvalificerad rådgivning om exempelvis tariffer och investeringsstrategi. Ett område som blivit mycket efterfrågat är utbildningar – vi genomför företagsanpassade utbildningar i nätreglering, investeringskalkylering och andra för nätföretag strategiskt viktiga frågor.

Vad bör man tänka på som elnätsföretag inför arbetet med intäktsram för 2020-2023?
– Intäktsramarna kommer i många fall bli lägre nästa period jämfört med innevarande, till största del beroende på lägre kalkylränta.

– Många nätföretag har tidigare haft god marginal till intäktsramen och inte behövt arbeta så mycket med kvalitetssäkring av inrapporterade uppgifter. Inför nästa period kommer det vara viktigt att säkerställa att de underlag man rapporterar in är korrekta och att man inte missar någon del i ansökan så att den intäktsram som fastställs blir rätt.

Gäller detta alla elnätsföretag?
–  Ja, det stämmer.

Kontakta gärna Johan om du har frågor eller behöver hjälp:
Johan.bergerlind@sweco.se, +46 (0) 73 064 50 26

Läs mer om elnätsföretagens intäktsramar