0 av 0 för ""

Snart kan Sverige skjuta upp satelliter

Esrange Space Center är Swedish Space Corporations anläggning för uppsändning av höghöjdsballonger och sondraketer. Här finns också världens mest använda civila
markstation för satelliter. Nu vill man utöka verksamheten med en anläggning för att skjuta upp satelliter och även utföra tester av återanvändningsbara raketer. Sweco har anlitats för bland annat projektering av vägar och infrastruktur, marklösen och hantering av miljö- och tillståndsfrågor.

Swedish Space Corporation hjälper rymdorganisationer, företag och forskningsinstitut att få tillgång till rymden. Nu vill man erbjuda sina kunder möjligheten att utföra tester av återanvändningsbara raketer samt att skjuta upp större sondraketer och små satelliter i omloppsbana, något som kräver en ny anläggning på företagets område utanför Kiruna.

Swecos uppdrag är att projektera vägar och övrig infrastruktur för en ny uppskjutningsplats där man för första gången på svensk mark ska kunna skjuta upp satelliter. Sweco medverkar i projektets olika faser med resurser för miljö- och tillståndshantering, projektering, upphandling och stöd vid genomförande av anläggningsprojekten. Även stöd med lantmäteri- och GIS-kompetens ingår i uppdraget.

Inom det övergripande projektet pågår delprojekt inom flera teknikområden, men det övergripande målet är att SSC ska kunna skjuta upp en satellit i omloppsbana år 2021 och kunna påbörja tester av återanvändningsbara raketer 2019. Byggstart är planerad till september 2018.

Esranges verksamhet är unik i Sverige och de planerade anläggningarna ligger också i närheten av skyddade kulturlämningar samt värdefulla våtmarker och vattendrag. Detta har stor vikt i Swecos uppdrag.

– Att uppdraget innehåller så många delar gör att vi får använda oss av vår samlade kompetens och flexibilitet för att kunna erbjuda den expertis som kunden efterfrågar. Vi ser fram emot att få fortsätta samarbetet med SSC och skapa en modern och hållbar anläggning, säger Magnus Lindmark, projekteringsledare på Sweco.

För mer information, kontakta:
Magnus Lindmark, projekteringsledare, magnus.lindmark@sweco.se, tel: 0980-393030