0 av 0 för ""

Rosengård station mur med grönska

Station Rosengård nominerat till Trafikverkets arkitekturpris

Station Rosengård i Malmö är en av fyra nominerade till Trafikverkets arkitekturpris, ett pris som delas ut vartannat år, till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning, som motsvarar höga krav på god arkitektur, hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden. Vi tog en pratstund med Viggo Fröst, en av arkitekterna på Sweco som arbetat med uppdraget.

Hej Viggo! Grattis till nomineringen! Hur känns det?

– Jättekul, vi är väldigt glada och stolta över detta. Det är verkligen ett fint exempel på framgångsrikt samarbete mellan kompetenser inom Sweco men även med Malmö Stad, Trafikverket och Skånetrafiken. Så för att använda en vanligt återkommande formulering som vi är glada att få upprepa: Det är verkligen en laginsats.

Varför tror du att station Rosengård nominerats till priset?

– Det är en väl gestaltad anläggning med tydlig identitet och som på ett framgångsrikt sätt hanterat utmaningar i trygghet och tillgänglighet kombinerat med väldigt lyckade inslag av grönska. Jag vet att Trafikverket idag gärna lyfter fram Rosengård som en förebild när man ska utforma nya stationer. Jag tror även att de sociala implikationerna av projektet har varit viktiga. Stationen bidrar till att knyta samman stadsdelar och skapar nya mötesplatser som är otroligt viktiga för staden.

Vilken roll har den nya stationen fått i Rosengård?

– Den bidrar till stadsdelens tydliga identitet samtidigt som den knyter området närmare resten av staden och regionen. Tidigare var järnvägen en barriär, nu är stationen en knutpunkt och en mötesplats. En ambition från Malmö Stad och Malmökommissionen var att satsningen på stationen skulle generera nya sociala investeringar i Rosengård. Det tycker jag att vi börjar se effekt av med antal spännande projekt i startgroparna.

Berätta om era tankar bakom utformningen av stationen!

– Ett tydligt mål var att skapa en station som inte präglas av betongytor, utan växtlighet och öppenhet. Stationen har framgångsrikt passats in i befintlig miljö samtidigt som den fungerar identitetsskapande för stadsdelen. Stationen får sin karaktär genom en komposition av några få tydliga byggelement – den gula färgen, de rektangulära plåtarna och grönskan. Stationen fungerar helt utan hissar eller rulltrappor och är möjlig att passera runt, längs med och under på olika sätt. Detta skapar nya kopplingar och vistelseytor även för andra än tågresenärer. Den väldigt närvarande grönskan är ett framgångsrikt samarbete mellan landskapsarkitekter från Sweco och Malmö Stad. Växter har använts för att förstärka bullerskyddet i spaljéer, ge skydd och skugga där det behövs och variationen över året bidrar till att göra platsen mycket levande. Dessutom går alla bär och frukter att äta!

Vad har varit givande för dig personligen?

– Det är alltid inspirerande att få arbeta med projekt i sitt närområde och att på ett så synligt sätt vara delaktig i samhällsbyggandet. Jag cyklar själv förbi stationen flera gånger i veckan och gläds av att se hur den används och hur stadsdelen på ett så fint sätt knyts närmare resten av staden.

Fakta om projektet

  • 2009 bjöd Malmö Stad in utvalda arkitektkontor till att ta fram gestaltningsförslag för en ny station vid Rosengård. Efter utvärdering av inlämnade förslag valde Malmö Stad att arbeta vidare med Sweco i samråd med Trafikverket.
  • Under 2010 – 2011 togs detaljplan och färdiga handlingar fram.
  • Stationen invigdes i december 2018 och färdigställdes till sommaren 2019.

Vinnaren av Trafikverkets Arkitekturpris avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.

För mer information, kontakta: Viggo Fröst, viggo.frost@sweco.se

Station Rosengård, ett tåg på spåret

En trappa utanför station Rosengård