0 av 0 för ""

Station Triangeln av Sweco/KHR är nominerad till Kasper Salin-priset

Årets nomineringar till arkitekturpriset Kasper Salin-priset har nu tillkännagivits. Ett av de nominerade bidragen är Station Triangeln som ritats av Swecos arkitekter i Malmö tillsammans med danska KHR arkitekter.

Station Triangeln är en av tre nybyggda stationer till Citytunneln i Malmö och har ritats av arkitekter på Sweco i Malmö och det danska arkitektkontoret KHR. Från Sweco har även konstruktörer och installationskonsulter varit engagerade. Stationen blev färdigställd i december 2010 i samband med att Citytunneln öppnades.

– Stationen har redan fått uppmärksamhet och flera prisnomineringar, men att bli nominerad till Kasper Salin-priset är otroligt hedrande, säger Anders Öreberg, regionchef för Swecos arkitekter i södra Sverige.

Kasper Salin-priset delas årligen ut av Sveriges Arkitekter till ett svenskt byggnadsverk av hög arkitektonisk klass. Det anses vara det förnämsta priset i sitt slag i Sverige och instiftades 1962. Årets vinnare meddelas på Kaspergalan den 11 november i Stockholm.

Fakta om Station Triangeln

Station Triangeln är en av Citytunnelns tre stationer i Malmö. Stationenhar byggts som ett urfräst underjordiskt bergrum cirka 25 meter under mark. Triangelstationen består av ett 250 meter långt stationsrum med en mittplattform och två spår samt två uppgångar. Uppgångarna har infogats som glaskupoler i stadsbilden och är placerade intill S:t Johanneskyrkan (Norra uppgången) och Tandvårdshögskolan (Södra uppgången). Med Station Triangeln har Malmö fått en ny regional- och fjärrtågsstation mitt i centrum. Stationen  beräknas ha cirka 37 000 resande per dygn och är därmed Sveriges tredje största järnvägsstation.

Mer om Kasper Salin-priset.