0 av 0 för ""

Stationsåtgärder på Stockholms Centralstation

Sedan bangården på Stockholm Centralstation senast renoverades har tekniken hunnit ta ett rejält kliv framåt. Sweco arbetar sedan i somras med uppdraget att skapa en modern centralstation med hållbara och energieffektiva lösningar på uppdrag av Trafikverket.

För att kunna möta framtidens behov har Trafikverket beslutat att bygga om bangården på Stockholms Centralstation, en renovering som förväntas vara klar år 2023. Uppdragsledningen, bestående av Stefan Eidissen, Emma Rudh och Per Ekström på Sweco berättar mer.

Vilket är Swecos uppdrag?

– Vi ska ta fram systemhandlingar, gestaltningsprogram, förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Vi ska dessutom göra en byggplatsuppföljning när de entreprenörer som vinner upphandlingen har byggt klart. Det är sex stycken olika teknikblock som arbetar i uppdraget: BEST, anläggning, miljö, arkitektur, installation, konstruktion och avvattning vilket innebär att samtliga verksamhetsområden på Sweco är involverade, säger Stefan Eidissen.

Varför behöver bangården renoveras?

– Nya, snabbare och längre tågtyper är på ingående och antalet tåg som kommer till Stockholm ökar. Det behövs fler vändplatser, serviceplattformar och spår. Vissa perronger behöver sänkas, andra förlängas och alla behöver upprustas med bättre och hållbara ytskikt. Signalsystem, övervakning, lampor och växlar behöver el i nya kablar, säger Emma Rudh.

Varför sker renoveringen just nu?

– I juni invigdes Citybanan, och det innebär att pendeltågen har flyttat från bangården och ner under jord. Dessutom planeras sommaravstängningar för Getingmidjan, ett annat Sweco-uppdrag. Den tillfälliga minskningen av trycket på anläggningen blev ett bra tillfälle att ta tag i de förändringar som måste till innan höghastighetsjärnvägen kommer och ökar trycket igen. Vi rivstartade i somras och har sedan dess jobbat på i rekordfart för att hinna leverera en systemhandling lagom till jul, säger Per Ekström.

Ni arbetar också mycket med hållbara lösningar?

– Ja, uppdraget har tydliga hållbarhetsmål och vi har gjort en klimatkalkyl och en miljösäkring. Nu är ju tåg av naturen långt hållbarare än många andra transportmedel, men det slutar inte där. Genom att projektera smart kan vi bidra till energieffektivare lösningar, återvinning av byggmaterial och minskat uttag av jungfruliga råvaror, säger Stefan.

Även miljön runtomkring spåren ska moderniseras?

– Ja, 50 miljoner resenärer flödar årligen genom Centralen och år 2030 beräknas antalet vara det dubbla. Därför behöver trappor, hissar och perronger byggas om för att rymma alla resenärer. Det behöver dessutom bli trevligare och tryggare att vistas på Centralen. Mörka och trånga platser ska byggas bort och det ska heller inte vara möjligt att kunna gå över spåren. En annan faktor att ta hänsyn till är det framtida klimatet där störtskurar kommer att ställa krav på en bättre hantering av dagvattnet, Vi känner stolthet och engagemang över att vara med och utforma en av Sveriges mest välbesökta och kända platser säger Emma.