0 av 0 för ""

Stenbrott blir 750 klimatsmarta bostäder

Det nya bostadsområdet Wendelstrand i Härryda kommun kännetecknas av sin innovativa arkitektur i trä och vackra strandläge. Next Step Group utvecklar tillsammans med Snöhetta, oss på Sweco, Radar och Semrén & Månsson en helt ny hållbar stadsdel nästan uteslutande byggd i trä. 

Stadsdelen Wendelstrand uppförs på ett gammalt stenbrott där ett sår i landskapet ska läkas och naturen återskapas. Området kommer att bestå av flerbostadshus och radhus nästan uteslutande byggt i trä. Projektet och detaljplanen drivs av byggherren och Swecos roll i projektet är att vara rådgivare i arbetet med detaljplanen, som möjliggör den stora omvandlingen från ett stenbrott till en attraktiv och hållbar stadsdel.

– Jag är glad att vi kan bistå Next Step med rådgivning inom de allra flesta områden i denna byggherredrivna detaljplan. Det tyder på att de är trygga i att vi levererar den kvalitet som krävs när de skall stå för alla de delar i planarbetet som kommunen normalt utför. Vår styrka är att vi kan leverera spetskompetens inom många olika områden i samma uppdrag och vi har stor erfarenhet av att utveckla nya hållbara stadsdelar tillsammans med våra kunder, säger Björn Carlsson, uppdragsledare för Swecos engagemang i projektet.

Sweco bistår byggherren och detaljplanearbetet med rådgivning och utredningar inom områdena trafik, gata, risk, buller, luft och lukt, naturvärden, VA och dagvatten samt byggnadskonstruktion. Arbetet har genomgående skett i tät samverkan med byggherren, kommunen och de olika arkitekterna.

Läs mer om projektet på www.wendelstrand.se.

För mer information, kontakta:
Frida Karlge, regionchef Trafik & Samhällsplanering Sweco, +46 725459124, frida.karlge@sweco.se