0 av 0 för ""

Stenpiren resecentrum kan bli årets bästa byggnad i Göteborg. Foto: Nils Olof Sjödén.

Stenpiren resecentrum kan bli årets bästa byggnad i Göteborg

Stenpiren resecentrum är nominerat till utmärkelsen Årets bästa byggnad i Göteborg. Det lokala priset delas ut årligen ur Per och Alma Olssons fond. Bakom resecentret står arkitekter och landskapsarkitekter på Sweco.

Nu står det klart att Stenpiren resecentrum, utformat av arkitekter på Sweco, är en av åtta kandidater som har möjlighet att tilldelas pris som årets bästa byggnad i Göteborg. Resecentrumet ligger vid Skeppsbron i centrala Göteborg och är en viktig del av stadens utveckling av kollektivtrafik.

Terminalbyggnadens öppna karaktär med stora glaspartier skapar en känsla av tillgänglighet och trygghet och med en mångfald av funktioner och service är den en attraktiv och levande mötesplats befolkad såväl dag som kväll. Då resecentret ligger i en miljö med hårt slitage är det robust utformat med beständiga och hållbara material som håller över tid.

– Vi är glada för nomineringen av Stenpiren resecentrum till Årets bästa byggnad i Göteborg. Stenpiren resecentrum är en av Göteborgs viktigaste bytespunkter i kollektivtrafiken och berör ett stort antal resenärer dagligen, säger Pekka Leppänen, ansvarig arkitekt på Sweco.

Om priset
Det årligt utdelade priset kommer från Per och Alma Olssons fond – som i sitt testamente från 1926 donerade pengar till Göteborgs Stad. Där står att priset för Årets bästa byggnad ska tilldelas ”den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de hus som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav”. Vinnaren utses den 13 december.

Stenpiren resecentrum är även nominerat till Sveriges Arkitekters prestigefyllda Sienapris 2017, som avgörs den 28 november.

Läs mer om Stenpiren resecentrum

För mer information kontakta
Pekka Leppänen, ansvarig arkitekt på Sweco,
pekka.leppanen@sweco.se , tfn. 031 62 77 29