0 av 0 för ""

Stockholm 2070 – hur framtidssäkrar vi vårt Stockholm?

Sweco, Skanska och MTR har tagit fram helhetslösning för Stockholms infrastruktur och bostadsbyggande fram till 2070.

Stockholm är idag en av de snabbast växande städerna i Europa och förväntas växa med drygt en miljon invånare fram till 2070. För att klara tillväxten krävs långsiktiga satsningar som skapar förutsättningar för utveckling under en längre tid.

Mot bakgrund av demografiska och klimatmässiga utmaningar har Sweco tillsammans med Skanska och MTR tagit fram en långtgående lösning för hur Stockholm skall kunna möta de nya behoven och växa hållbart fram till år 2070. I den presenterar vi vår gemensamma vision för hur Stockholm ser ut 2070 och hur vi når dit om vi börjar arbeta nu. Studien är ett konkret förslag som sträcker sig längre fram i tiden än något tidigare framtaget förslag. Vi vill visa att det går att bygga bostäder och stadsmiljöer som behövs för att möta behovet hos kommande generationer.

Läs mer om Stockholm 2070 på www.stockholm2070.se

För mer information, kontakta Mats Hermansson, Regionchef Infrastruktur, mats.hermansson@sweco.se, telefon:+4686956565