0 av 0 för ""

Stockholm tar hjälp av Sweco i satsning på smarta städer

Stockholms stad har blivit utsedd att leda GrowSmarter, ett prestigefyllt EU-projekt som ska ge europeiska städer möjlighet att testa smarta, energieffektiva lösningar. Sweco har varit delaktiga genom hela ansökningsprocessen, som expertstöd till Stockholms stad.

Projektet GrowSmarter handlar om hur städer med hjälp av smarta lösningar kan skapa fler jobb och växa – samtidigt som de blir mer energieffektiva och attraktiva för invånarna. Åtta europeiska städer har valts ut som ”teststäder” och först ut är Stockholm, Barcelona och Köln.

Högst poäng i utvärderingen

Stockholms stad anlitade Sweco redan i ett tidigt skede för att förbereda och skriva ansökan till GrowSmarter. Ansökan lämnades in i våras och alldeles nyligen kom beskedet att Stockholm fick högst poäng i utvärderingen och att staden därmed är utsedd att leda och koordinera hela det europeiska projektet.

– Nu kommer många människor både i Stockholm och i andra städer, att få möjlighet att testa innovativa lösningar i vardagen. Vi är stolta att få vara med och bidra till ett smartare och mer hållbart Europa, säger Thomas Sjöström, Swecos uppdragsledare.

Smart teknik ska spridas över Europa

Stockholm, Barcelona och Köln ska nu börja testa det allra senaste inom smart miljöteknik. I Stockholm är det Årstastråket som blir testområde. Slakthusområdet och Hammarby Sjöstad är också med i projektet, fast i mindre skala. Ett övergripande mål är att energiförbrukningen och utsläppen från transporter ska minska med 60 procent i de utvalda områdena.

Fem andra EU-städer står sedan på tur för att få möjlighet att testa de smarta lösningarna. Målsättningen är att en hel del av tekniken ska spridas ut över Europa.

Projektet GrowSmarter är en del av Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Läs mer om: Horizon 2020