0 av 0 för ""

Station Sofia Mellanplan med hissar

Stockholms tunnelbana: Så ser de nya stationerna ut

Stockholms tunnelbanenät står inför en omvälvande förändring och expansion som kommer att förbättra regionens kollektivtrafiksystem avsevärt. Swecos arkitekter har på uppdrag av Region Stockholm arbetat med förlängningen från Kungsträdgården till Nacka och Söderort de senaste åtta åren och i utformningen av stationerna har målen varit hållbarhet och attraktivitet. Vi träffade Alexander Stålhandske, ansvarig för stationsdesignen på Sweco. 

Hej Alexander! Vad har ni tänkt på när ni utformat de nya stationerna?

– Målet har varit att skapa en attraktiv resenärsmiljö som är trygg och välkomnande för alla. Mycket av vårt fokus har legat på att skapa tydliga och överskådliga stationer där det är enkelt att orientera sig. Detta gäller också på marknivå där vi har sett till att stationerna syns och märks i stadsmiljön och vid byten till annan kollektivtrafik. 

Har någon station varit särskilt utmanande?

– Ja, station Sofia är ett efterlängtat tillägg till Stockholms tunnelbana, men den ligger 100 meter under mark, vilket gör förutsättningarna speciella. Resenärerna tar sig till plattformen med hissar från Stigbergsparken och där har vi lagt mycket jobb på att få hissresan att upplevas som så trygg som möjligt. Tillsammans med stationskonstnärerna har vi utformat ett konstverk vid den nedre hisshallen som ger illusionen av att dagsljuset når ända ner nästan 100 meter under marken. Vi har också strävat efter att skapa stora rum för att motverka känslan av instängdhet. 

 Stockholms tunnelbana kallas ofta världens längsta konstutställning. Hur kommer de nya stationerna att bidra?

– Igenkännlighet är en viktig faktor i stationsmiljöer men det är också viktigt att varje station får en individuell gestaltning så att man lättare ska kunna orientera sig i tunnelbanesystemet. Tillsammans med respektive stations konstnär har vi tagit fram en helhetsgestaltning för varje station, där konsten samspelar med den övergripande utformningen. På vissa stationer är konsten integrerad i hela stationen, exempelvis på Gullmarsplan där konstnären Jesper Nyrén tagit fram en färgpalett för kaklet som ska klä stationens väggar. I andra stationer utgörs konsten delvis av rumsliga element som vägg- / golvbeklädnad men som kombineras med mer specifika installationer som skulpturer eller konstskåp.  

Att utforma tunnelbanestationer är ett komplext arbete där man som arkitekt behöver jobba tillsammans med en mängd teknikområden för att lotsa projektet framåt. Här har vi en viktig roll för att få ihop helheten och möjliggöra att konstnärernas visioner kan genomföras. Stockholms tunnelbanesystems rika tradition av att stå värd för världens längsta konstutställning fortsätter att vårdas och utvidgas! 

Om förlängningen av Blå linjen söderut

Inom ramen för Region Stockholms utbyggnad av tunnelbanan ingår förlängningen av Blå linjen med sex helt nya stationer: Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla, Nacka och Slakthusområdet. En helt ny plattform för Blå linje byggs 70 meter under dagens plattformar på Gullmarsplan. Nedan hittar du visualiseringar av hur de nya stationerna kommer att se ut.