0 av 0 för ""

Stor satsning på digitalisering hos Swecos arkitekter

Publicerad: 2017-04-04

Vi befinner oss idag mitt i en pågående förändring och digital transformation. För att fortsätta kunna leverera arkitektur av högsta kvalitet och samtidigt vara i framkant inom digitaliseringen tillsätter Swecos arkitektverksamhet nu en styrgrupp som ska driva företagets digitala utveckling framåt.

– På Sweco har vi alltid sett möjligheterna i förändringar. De förändringar som vi nu står inför i och med digitaliseringen, är stora och det är viktigt att vi både är förberedda och medvetna om att det kommer påverka vår verksamhet och vårt sätt att jobba, säger Anders Neregård, arkitekt och digitaliseringschef för den tillsatta styrgruppen.

För att nå visionen om att leda den digitala utvecklingen inom arkitektbranschen väljer Sweco nu att tillsätta en styrgrupp som ska driva dessa frågor framåt, både strategiskt och operativt. Satsningen är ett sätt för att fortsätta kunna leverera och skapa arkitektur av högsta klass i den förändring som pågår.

Att utveckla organisationen mot detta mål och samtidigt bygga vidare på en kultur där man är nyfiken på framtiden är en av de utmaningarna som styrgruppen ser med sitt arbete. Anders menar på att det handlar om att våga omvärdera sitt arbete och definiera vad som är ens kärnverksamhet för att kunna nå målet att vara en ledande aktör inom digitalisering.

– Anders har sedan länge deltagit aktivt i utvecklingen av våra digitala verktyg och processer samtidigt som han lagt stor vikt vid att arkitekturen alltid är kärnan. Som ny digitaliseringschef och ledare för arbete med den digitala transformationen kommer Anders Neregård att driva vår utveckling framåt, säger Margareta Gelius, regionchef Sweco Architects.

Förutom Anders Neregård ingår även Michael Thydell och Patrik Bodin i den tillsatta styrgruppen på Sweco.

För mer information kontakta:

Anders Neregård, arkitekt och digitaliseringschef, +46 768095228, anders.neregard@sweco.se