0 av 0 för ""

Stora Energipriset till Norrköpings kommun under välbesökt inspirationsdag

Det var fullsatt på Rival när Stora Energipriset delades ut. Besökarna bjöds även på föreläsning av Dimitri Zenghelis, Mattias Klum och Swecos egen hållbarhetschef Andreas Gyllenhammar. Anders Johansson höll ihop eftermiddagen och lockade till många skratt.

Stora Energipriset 2011 tilldelas Norrköpings kommun för Händelö energikombinat. I kombinatet samverkar E.ON, Lantmännen Agroetanol, Svensk Biogas med flera i ett industriellt ekosystem där de uppnår högre energiutbyte och större klimatnytta än vad de skulle kunna göra på egen hand.

‒ Händelö energikombinat är ett gott exempel på hur olika företag kan samverka på ett sätt som ökar varje företags konkurrenskraft genom ömsesidig energieffektivisering. Det är givetvis något som vi vill lyfta fram genom Stora Energipriset, säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

Priset delades ut av Norbert Andersson, chefredaktör på Ny Teknik. På plats för att ta emot priset var även representanter från E.on, Lantmännen Agroetanol, och Svensk Biogas.

– Företagens samarbete kännetecknas av att de generöst ger varandra äran av vad man åstadkommit. Norrköpings kommun tar stolt emot Stora Energipriset som representant för alla dem som varit med och skapat detta kombinat, säger kommunalrådet Eva Andersson.

Stora Energiprisets hedersomnämnande för 2011 går till Solveig Eriksson, SCA, som har varit drivande i arbetet med att utveckla en standard för industriell energiledning i Sverige och internationellt. Energiledningsstandarden är ett viktigt hjälpmedel för att åstadkomma konkreta resultat inom det svenska Programmet för Energieffektivisering för energiintensiv industri, där SCA var framgångsrika.

Under eftermiddagen föreläste även Swecos hållbarhetschef Andreas Gyllenhammar och Mattias Klum. Inrest från London delade även Dimitri Zenghelis med sig av sina erfarenheter av att arbeta med hållbar stadsutveckling.

Om Händelö energikombinat
I en lång utvecklingsprocess har företagens energiprocesser kopplats samman. Händelöverket producerar ånga, el och fjärrvärme från avfall och biobränsle. Ångan levereras till Lantmännen Agroetanol som använder den i sin produktion av drivmedelsetanol. Restprodukter från etanoltillverkningen blir sedan till biogas i Svensk Biogas anläggning och biogasen får avsättning som drivmedel, bland annat för sopbilarna som kör avfall till Händelö.

För ytterligare information och bilder kontakta:

Eva Andersson, Kommunalråd Norrköping, 0730- 20 10 57
Solveig Eriksson, Manager Management Systems, SCA AB, 060 – 19 31 01
Rebecka Gunner, Kommunikationschef Sweco Sverige, 0734 12 66 75