0 av 0 för ""

Stora regionala skillnader när tillväxten i landet kartläggs

Sweco och Arena för tillväxt har tillsammans tagit fram en rapport ”Sveriges nya geografi”. Rapporten publiceras för sextonde året i rad och kartlägger tillväxtparametrar inom Sveriges olika kommuner.

Trenden är tydlig och visar sedan finanskrisen år 2008 på stora regionala skillnader över landet. Sveriges storstadsregioner och större städer blomstrar medan glesbygdskommuner har allt svårare att få ekvationen att gå ihop.

– Parametrar som negativ befolkningsutveckling, hög arbetslöshet, stagnerande bostadsmarknad och höga ohälsotal är exempel på problem som glesbygdskommuner brottas med. I storstadsregionerna och i landets universitetsstäder ser man däremot en hög tillväxt som dock kan komma att utmanas av en stagnerad bostadsmarknad, säger Maria Gårdlund, vd för Swecos samhällsanalys- och strategikonsulter.

En stagnerande bostadsmarknad påverkar tillväxten negativt och hämmar funktionaliteten på arbetsmarknaden. Rapporten visar också att sedan finanskrisen har ungdomsarbetslösheten bitit sig fast på bred front. Ungdomsarbetslösheten är högre än den totala arbetslösheten i så gott som samtliga kommuner i landet och i vissa kommuner är mer än var femte ungdom arbetslös.

Läs rapporten Sveriges nya geografi i sin helhet

För mer information, kontakta Maria Gårdlund, maria.gardlund@sweco.se, telefon:+4686130805