0 av 0 för ""

illustration av fabriksbyggnad

Publicerad: 2021-05-11

Storskalig anläggning för eMetanol byggs i Norrland

Uppdatering 19 sept 2022: FlagshipONE säkrar miljötillstånd för Europas största elektrobränsleanläggning

En av världens första fullskaliga anläggningar för produktion av eMetanol, ett helt fossilfritt flytande bränsle för den tunga sjöfarten och andra tunga transporter, ska byggas i Norrland. Projektet drivs av Liquid Wind, baserade i Göteborg. Sweco ansvarar för arbetet med miljötillstånd för anläggningen.

Liquid Wind utvecklar och bygger storskaliga anläggningar för framställning av elektrometanol, eMetanol. Produktionen baseras på vindkraftsel och koldioxid som avskiljs ur rökgaserna från Hörneborgsverket, ett biobränsleeldat kraftvärmeverk, vilket innebär att eMetanol är ett koldioxidneutralt bränsle. Anläggningen i Örnsköldsvik är bara början, fram till 2030 avser Liquid Wind att bygga tio anläggningar i Skandinavien. Enligt plan ska den första anläggningen i Örnsköldsvik starta produktionen vid årsskiftet 2023/2024.

Miljötillstånd – en förutsättning för projektet
En förutsättning för att denna stora investering ska kunna göras är att Liquid Wind får det miljötillstånd som krävs. Här kommer Sweco in och har en viktig roll som ansvariga för arbetet med tillståndsprocessen för den första anläggningen. Det innebär ansvar för samrådsprocessen, att ta fram en teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning för ansökan och genomföra de utredningar kring miljökonsekvenser som krävs. Tidplanen är tight, det är mycket som måste klaffa, vilket gör att mycket arbete måste utföras parallellt och i mycket nära dialog med inblandade parter.

— Eftersom det är en helt ny anläggning så krävs mycket samverkan för att få fram rätt underlag och beskrivningar av verksamheten. Vi har en tät daglig dialog med teamet hos Liquid Wind för att hitta rätt lösningar framåt och vi gör allt vad vi kan för att möjliggöra att så snabbt som möjligt få ett bra miljötillstånd för verksamheten. Tillståndet är en förutsättning för att få sätta spaden i marken och kunna bygga denna fantastiska anläggning, vilket är sporrande eftersom vi alla är med och bidrar till en mer hållbar sjöfart, säger Gabriella Ludvigsson, projektledare för miljötillståndet från Sweco.

— Sweco har en starkt fokus på hållbarhet och vi är tacksamma över att ha deras värdefulla support för att förstå och minimera miljöpåverkan av vår eMetanolanläggning, säger Claes Fredriksson, VD och Grundare för Liquid Wind

I linje med Agenda 2030
Vad är det som gör detta uppdrag så spännande?

— Detta är den första anläggningen som byggs där flera beprövade teknologier integreras i för att i full skala bygga en ny sorts produktionsanläggning för ett elektro bränsle som görs med hjälp av vätgas. Detta är i linje med Agenda 2030 och världens arbete för att minska klimatpåverkan, något som är centralt för oss på Sweco, säger Gabriella Ludvigsson, Sweco.