0 av 0 för ""

Mona Hallström Hjorth har stått för metod- och processtöd när Sveriges regioner har skapat handlingsplaner för jämställd tillväxt.

Stort engagemang för jämställd tillväxt

Idag är det den internationella kvinnodagen och vi passar på att träffa Mona Hallström Hjorth, processledare inom hållbar utveckling på Sweco, som under två år har arbetat med att stödja Sveriges regioner i arbetet med att skapa jämställd tillväxt. Vilken plats får jämställdheten i Sverige när det handlar om att planera framtidens samhälle? 

Mona Hallström Hjorth och hennes kollegor har de senaste åren stått för metod- och processtöd när Sveriges regioner har skapat handlingsplaner för jämställd tillväxt. Det började med ett uppdrag för Tillväxtverket, men nu har Sweco fått nya uppdrag av enskilda regioner som vill fortsätta sitt jämställdhetsarbete inom olika områden. Mona Hallström Hjorth berättar mer om regionernas arbete och Swecos roll.

Hur ser engagemanget för jämställdhetsarbete ut bland Sveriges regioner?

– Engagemanget är stort! Regionerna vill mycket och har höga ambitioner. Sedan Tillväxtverket startade sin satsning på att utveckla jämställdhetsarbetet kopplat till regional utveckling och tillväxt år 2016 har mängder av projekt dragit igång runt om i landet. Regionerna ska rapportera in sina resultat till Tillväxtverket i slutet av året.

Hur skapar man jämställd regional tillväxt? 

– Det viktigaste är att jämställdhet integreras i regionernas ordinarie beslutsprocesser, arbetssätt och rutiner, så att det inte är något som står vid sidan av. Jämställdhetsarbete är inte något som blir klart, utan det fortgår hela tiden och behöver finnas med som en självklar del i alla planer och styrdokument. Vad som sedan behöver prioriteras kan skilja sig mycket åt i olika regioner. Det kan handla om strategier för innovation och transport i en region och minskad könssegregering på arbetsmarknaden eller att motverka stereotypa utbildningsval i en annan region.

Vilka är de största utmaningarna? 

– Det vi har märkt är svårigheten att göra en analys av jämställd tillväxt med ett intersektionellt perspektiv. I praktiken kan det handla om att synliggöra vilka grupper som gynnas och missgynnas av beslut för att kunna göra insatser som utjämnar maktskillnader. Intersektionalitet innebär att inte bara utgå från kön utan ta hänsyn till samspelet med andra sociala kategorier, exempelvis ålder och etnisk bakgrund. Nu har vi utvecklat ett analysverktyg tillsammans med en av våra uppdragsgivare, Länsstyrelsen i Stockholm, som vi ser fram emot att få arbeta vidare med i kommande uppdrag. Vi fick möjlighet att presentera verktyget på Forum Jämställdhet, Sveriges största jämställdhetskonferens, för några veckor sedan, vilket var väldigt kul.

Hur ser Swecos roll ut i framtidens jämställda samhällsbyggande? 

– I vårt arbete med regionerna och även i andra uppdrag har vi sett att intresset för jämställdhetsintegrering med ett intersektionellt perspektiv har ökat. Där ser vi en stor fördel i att Sweco kan kombinera kunskap om statistik och strategi med andra affärsområden som till exempel smarta städer, miljö, energi och infrastruktur. Det ger oss goda förutsättningar att vara med och planera framtidens jämställda samhälle.

För mer information, kontakta:

Mona Hallström Hjorth, 08-705 06 53, mona.hallstrom.hjorth@sweco.se