0 av 0 för ""

Succé för Swecos hållbarhetsvecka

Under hela förra veckan arrangerade Sweco i Malmö seminarier och workshops för kunder och medarbetare på temat hållbarhet. Veckan präglades av tanken att samverkan är nyckeln till att kunna uppfylla FN:s globala mål.

Sweco i Malmö ville få en plattform för att möta kunder och prata hållbarhet. Resultatet blev en hållbarhetsvecka där kunder och medarbetare samlades för att delta i en rad seminarier, föreläsningar och event. Arrangörerna Madeleine Nobis, Caroline Wedelsbäck och Emmy Axelsson på Sweco berättar mer om veckan.

Varför anordnar Sweco en hållbarhetsvecka?

– Vi såg ett behov och intresse från marknaden att öka kunskapen och föra samtal kring de globala hållbarhetsmålen och hur vi gemensamt kan bidra till att uppfylla dem. Sweco arbetar med samtliga hållbarhetsmål och under veckan har våra experter hållit föreläsningar och deltagit i paneldiskussioner tillsammans med branschkollegor och kunder.

Hur skulle ni sammanfatta veckan?

– En succé! Vi hade nästan 1000 deltaganden under veckan och höll fem frukostföreläsningar med fokus på kunder, och tre lunchseminarier. 35 aktiviteter ägde rum under veckan, samtliga kopplade till de globala hållbarhetsmålen. Under torsdagen genomfördes också en medborgarworkshop på Malmö Centralstation och dagen avslutades med ett Mapathon tillsammans med Missing Maps.

Blev det några givande samtal?

– Ja, huset har varit fullt av aktivitet hela veckan från morgon till kväll och alla diskussioner har genomsyrats av de 17 globala hållbarhetsmålen. Vi fick möjlighet att samtala med kunder och kollegor inom olika kompetensområden kring olika hållbarhetsaspekter och ur det växte många intressanta diskussioner som kommer att följas upp och tas vidare efter att veckan är slut.

Vad är viktigast på Sveriges väg mot en hållbar samhällsutveckling?

– Samverkan mellan alla aktörer utgör en förutsättning för att vi ska lyckas, men nu gäller det också att komma igång fort och verkligen genomföra förändringar!

Blir det fler hållbarhetsveckor framöver?

– Det hoppas vi! Vi har fått mycket positiv feedback från kunder, föredragshållare och medarbetare. Även från kunder som inte kunde komma den här gången. Många ser fram emot en ny hållbarhetsvecka 2019!

För mer information, kontakta:

Madeleine Nobis, madeleine.nobis@sweco.se
Caroline Wedelsbäck, caroline.wedelsback@sweco.se
Emmy Axelsson, emmy.axelsson@sweco.se