0 av 0 för ""

Sundbybergs stad utses till Årets Tillväxtkommun 2014

Sundbyberg utmärker sig genom att lyckas kombinera Sveriges kraftigaste befolkningstillväxt och högsta bostadsbyggande med en närhet till medborgare och näringsliv. Staden utses nu till Årets Tillväxtkommun 2014 av Arena för Tillväxt och Sweco.

Sedan 1998 har Arena för Tillväxt tillsammans med konsultföretaget Sweco utsett Årets Tillväxtkommun. Priset synliggör kommuner som själva skapar förutsättningar för tillväxt med fokus på politiskt ledarskap, samarbetsförmåga, kommunalt utvecklingsarbete och nytänkande. Priset går i år till Sundbybergs stad.

Juryns motivering

Sundbybergs stad är den lilla och attraktiva staden i storstadsområdet, som framgångsrikt kombinerar en hög tillväxt med närhet till medborgare och näringsliv. Den starka tillväxten, som bland annat tar sig uttryck i landets kraftigaste befolkningstillväxt och högsta bostadsbyggande, kan tydligt kopplas till en långsiktig och hållbar kommunal planering. Staden präglas av attraktiva miljöer för boende, besökare och företag, en väl fungerande infrastruktur och ett rikt kulturliv.

Från sliten industristad till välmående kommun

– Att kommuner har en tydlig och långsiktig strategi är en viktig framgångsfaktor när man tänker tillväxt. Sundbybergs stad ligger i ett område med stark tillväxt, och kommunen har tydligt planerat och verkat för att ta vara på detta, bland annat genom att bygga ut bostäder, skolor och andra delar av den kommunala servicen, säger Katrien Vanhaverbeke, chef Arena för Tillväxt.

På några decennier har Sundbyberg förvandlats från en sliten industristad till en välmående kommun med ett diversifierat näringsliv, en ung och högutbildad befolkning, ett modernt utseende och attraktiva miljöer för boende och företag.

– Tillväxten i Stockholmsregionen är mycket stark. Att Sundbyberg utses till Årets Tillväxtkommun 2014 och att Stockholms stad fick utmärkelsen 2013 är ett tydligt tecken på det, säger Ulf Johansson, tf vd för Swecos samhällsanalytiker.

Nyckeltal om Sundbyberg
Nyckeltal Sundbyberg 2014

*Den kraftiga sysselsättningsökningen i landet med 6,7 procent är en effekt av att basåret (2009) var ett riktigt krisår.

Sweco Strategy

Sweco Strategy är ett helägt dotterbolag till Sweco och erbjuder tjänster inom analys, utvärdering, utredning och strategi. Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa lösningar som bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Arena för Tillväxt

Arena för Tillväxt är en plattform för lokalt och regionalt tillväxtarbete och ägs av ICA, Swedbank och Sveriges Kommuner och Landsting.

Ulf Johansson, tf vd Sweco Strategy, ulf.johansson@sweco.se Telefon:+4686130831