0 av 0 för ""

Sveriges första vätgasstation – en milstolpe för att nå klimatmålen

Bränslecellsfordon drivna med vätgas är ett bra komplement till rena elbilar för att nå klimatmålen om nollutsläpp, något som det satsas på i både EU och Sverige. Idag invigs Sveriges första permanenta vätgasstation i det EU-projekt som Sweco leder, något som ger vätgasmarknaden skjuts i Sverige.

EU arbetar för att säkerställa möjligheten att färdas med bränslecellsbilar inom Europa genom att bygga ut infrastrukturen av vätgasstationer i Europa. Sweco projektleder det EU-delfinansierade projektet HIT-2-Corridors, som planerar för och bygger vätgasstationer i Östersjöregionen. Idag invigs den första permanenta stationen på Arlanda utanför Stockholm. Ytterligare två stationer kommer att öppnas under hösten i Helsingfors och Göteborg och en temporär station finns redan i Malmö.

– Att den första permanenta vätgasstationen nu öppnar betyder mycket för valfriheten av nollutsläppsfordon i Sverige som kvalar in under supermiljöbilspremien. Finns det inget nätverk av vätgastankstationer vill ingen köpa bränslecellsfordon eller tvärtom. Att vi kommer att få tankstationer i våra tre största städer ger bränslecellsbilar helt nya förutsättningar, som bör ses som ett bra komplement till elbilar då båda har en elektrisk drivlina. Med infrastrukturen kommer bilarna, säger Geert Schaap, projektledare på Sweco.

– EU och näringslivet i Sverige stödjer utvecklingen av bränslecellsfordon drivna med vätgas. Med vätgas som drivmedel blir utsläppen endast vattenånga och möjliggör att vi kan nå klimatmålen. Det känns kul att den första tankstationen nu invigs och att vätgasprojektet realiseras, säger Anna Yman, vd för Swecos miljö- och vattenkonsulter.

Anna Yman, vd för Swecos mljö, anna.yman@sweco.se telefon:+4686956305

Geert Schaap, projektledare, geert.schaap@sweco.se telefon:+4686956324