0 av 0 för ""

Sveriges Tvätteriförbund samarbetar med Sweco

Sveriges Tvätteriförbund, den svenska tvätterinäringens branschförbund, har anlitat Sweco som sin samarbetspartner vid genomförandet av årlig auktorisation och kontroll av Tvätteriförbundets medlemmar. Auktorisationskontrollen och T-märket utgör grunden i Tvätteriförbundets verksamhet. Det gör att Tvätteriförbundet och branschen ständigt strävar mot nya mål inom olika områden som miljö, hygien och arbetsmiljö. Avtalet mellan parterna är treårigt.

– Vi har gjort ett omsorgsfullt arbete och stämt av med olika aktörer innan vi valde att upphandla Sweco för uppdraget. Vi känner oss trygga i att detta kommer bli bra och ser fram emot att komma igång snarast, säger Daniel Kärrholt, förbundsdirektör på Sveriges Tvätteriförbund.

– Det ska bli mycket spännande att arbeta med Tvätteriförbundet och dess medlemmar. De har en bred verksamhet med flera intressanta utmaningar där vi kan bidra med lösningar, säger Mats Åkesson, regionchef för Swecos vatten- och miljökonsulter i syd.

Tvätteriförbundet driver och verkar aktivt för att stärka varumärkeskommunikationen kring verksamheten, auktorisationskontrollen och T-Märket. Syftet är att stärka medlemmarnas position på marknaden genom att öka medvetenheten hos konsument och inköpare om de kvalitativa värdena som är förknippade med T-Märket.

För mer information kontakta:
Daniel Kärrholt, förbundsdirektör Sveriges Tvätteriförbund, tel +46 70 511 36 85
Mats Åkesson, regionchef syd, Sweco Environment, tel +46 761 41 88 08