0 av 0 för ""

Sweco analyserar skånsk utveckling när nya forskningsanläggningar etableras i Lund

Inom de närmaste tio åren kommer Lund få två nya forskningsanläggningar; European Spallation Source, ESS och MAX IV. Etableringarna kommer på olika sätt att bidra till hela regionens utveckling. Nu anlitas specialister från Sweco för att utreda hur olika aktörer i området kan bidra till och dra nytta av de förändringar som sker.

– Vår analys ska ta ett helhetsgrepp kring regionens utveckling och hur den internationella konkurrenskraften kan stärkas. Det är ett mycket komplext uppdrag där vi ska titta på alltifrån attraktiva boendemiljöer och infrastruktur till förutsättningar för näringsliv och tillväxt, säger Henrik Mattsson, uppdragsansvarig på Sweco.

De aktörer som nu tar experthjälp med sitt strategiarbete är Region Skåne i samarbete med Skånes kommuner, Lunds universitet, Invest in Skåne, ESS AB, Malmö Högskola, Länsstyrelsen i Skåne Län, Högskolan Kristianstad, Region Blekinge, SLU Alnarp och Blekinge Tekniska Högskola.

Uppdraget är värt närmare 2 miljoner kronor och kommer att vara klart i december 2012.