0 av 0 för ""

Sweco anlitas för utvecklingen av ett säkrare, snabbare och mer effektivt transportsystem mellan Älvsjö och Huddinge. Foto: Gettyimages.

Sweco anlitas för utvecklingen av ett säkrare, snabbare och mer effektivt transportsystem mellan Älvsjö och Huddinge

Sweco anlitas av Trafikverket för att uppdatera signalsystemet mellan Älvsjö och Huddinge från det äldre ATC1 till det nu standardiserade ATC2. I uppdraget ingår även att genomföra hastighetshöjningar från 120 km/h till 160 km/h i syfte att skapa ett mer effektivt transportsystem.

Signalsystemet på sträckan behöver moderniseras och Sweco ska på uppdrag av Trafikverket ta fram förfrågningsunderlaget till den kommande entreprenaden. Sweco ska också genomföra åtgärder för att höja hastigheten på sträckan från dagens 120 km/h till 160 km/h. ATC2 är även ett mer flexibelt system som tillåter tätare tågtrafik.

– Det är glädjande att vi fått förtroendet att vara med och utveckla och modernisera transportsystemet i stockholmsregionen som är ett nav för järnvägstrafik i Sverige. Ett modernt transportsystem är en viktig del i att kunna förflytta människor och gods på ett effektivt, säkert och miljövänligt sätt, säger Jan Thulin, vd för Swecos järnvägskonsulter.

I Swecos uppdrag ingår även en utredningsdel. I Huddinge ska en bullerutredning och en så kallad samlad effektbedömning genomföras, med syfte att avgöra om en uppdatering till ATC2 är hållbart i nuläget med tanke på att det finns en plan att införa signalsystemet ERTMS inom en snar framtid. Beroende på utfall så kan en option utlösas så Sweco får genomföra den kommande projekteringen i Huddinge.

Sweco har bred erfarenhet av järnvägsteknik och i uppdraget ingår en rad olika kompetenser inom områdena signal, bana, el, kontaktledning, kanalisation, mät, buller och byggplatsuppföljning. Swecos uppdrag påbörjas omgående och beräknas pågå fram till januari 2023.