0 av 0 för ""

Sweco anlitas när kommuner utbildar beslutsfattare i energieffektivisering

Publicerad: 2012-03-25

Fyra kommuner i Örebro län har anlitat Sweco för att upprätta en strategi för energieffektivisering. Strategin löper till 2020 och målet är att energianvändningen i kommunens egna transporter och byggnader ska minska med 20 procent de närmaste tio åren. Som ett viktigt led för att nå målet utbildas politiker och tjänstemän.

Av strategidokumenten framgår att det finns miljontals kronor att spara i kommunens byggnader och transporter. En förutsättning för att lyckas är dock att strategierna förankras väl hos beslutsfattare för att de ska få genomslag i det kommunala arbetet. Ett led i förankringsprocessen är att utbilda förtroendevalda och högre tjänstemän i respektive kommun för att öka kunskapen om hur energieffektivisering bidrar till stora kostnadsbesparingar och miljönytta.

Bakgrund:
Kommunerna Hallsberg, Lekeberg, Laxå, och Askersund har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att upprätta en energieffektiviseringsstrategi för den egna verksamheten. Stödet som uppgår till 280 000 kr/år under 5 år, ska gå till att ta fram en strategi och en handlingsplan för energieffektivisering med mål för 2014 och 2020 samt aktivt arbete med att genomföra handlingsplanen. Det övergripande syftet med stödet är att kommunen systematiskt ska arbeta med sin energianvändning och genomföra lönsamma energieffektiviseringsåtgärder i verksamheten.