0 av 0 för ""

Sweco ansluter till Angeredsutmaningen

Sweco i Göteborg har anslutit sig till Angeredsutmaningen där ett 40-tal företag genom olika initiativ tillsammans verkar för att skapa bättre möjligheter för ungdomarna i Angered.

Hos Swecos medarbetare finns ett starkt intresse att engagera sig lokalt och företaget inleder därför nu ett spännande samarbete med Angereds gymnasium i den så kallade Angeredsutmaningen. Ett 40-tal företag kommer genom olika initiativ att tillsammans verka för att skapa bättre möjligheter för stadsdelens ungdomar.

– Vi tror att det är ett samarbete som alla parter kommer lära sig mycket av. Genom olika riktade insatser så som arkitekturguidningar och temaarbeten med eleverna, vill vi möjliggöra att unga får erfarenhet och kontakt med näringslivet. Vi vill därigenom uppmuntra och inspirera ungdomarna att utbilda sig vidare inom samhällsbyggnadsyrken, säger Ann Legeby, arkitekt på Sweco.

I januari kommer eleverna tillsammans med Sweco att göra ett besök på Nya Angereds Närsjukhus, ett sjukhus medstort fokus på mångfaldsfrågor och som har gestaltats av Sweco. Även ett studiebesök till Swecos kontor i Göteborg är inplanerat.

Sweco är ett företag som i sina uppdrag aktivt planerar och ritar framtidens städer och samhällen. Morgondagens utmaningar är många och inte minst framstår urban segregation som ett alltmer allvarligt problem, där stadens byggda miljö spelar en betydlig roll. I projekt inom exempelvis arkitektur, byggkonstruktion, infrastruktur, energi, miljö och samhällsanalys arbetar Swecos medarbetare dagligen för att möta de utmaningar våra städer står inför samt att utveckla lösningar som ska gynna en hållbar samhällsutveckling.