0 av 0 för ""

Sweco är med och nollar Sverige

Nyligen inleddes en unik innovationstävling som ska löpa under ett år där de tävlande teamen ska försöka utveckla metoder för att bygga utan utsläpp av växthusgaser. Initiativet bygger på ett samarbete mellan myndigheter, universitet och näringsliv med Naturvårdsverket och innovations-programmet InfraSweden2030 i täten. För Swecos räkning deltar Tabita Gröndal, miljökonsult i Uppsala.

Tävlingen anordnas för första gången i Sverige med två team som består av representanter för industrin, konsulter, myndigheter och högskolor. Lagen arbetar med ett fiktivt uppdrag – att bygga Öresundsbron 2045, fast utan utsläpp av växthusgaser. Vi kontaktade Swecos deltagare Tabita Gröndal för att höra mer om henne och tävlingen.

Vad jobbar du med och vad har du för bakgrund?

– Jag arbetar som miljökonsult på Environment i Uppsala med att optimera och beräkna den klimatpåverkan som Swecos uppdrag medför. I botten är jag ekoingenjör med en magister i miljövetenskap och har även arbetat på universitetet med miljökonsekvensbeskrivningar och metodutveckling. Men framför allt har jag ett stort intresse för miljöanpassning i samhällsbyg-gande, från ax till limpa.

Hur kommer det sig att du är med?

– När jag hörde talas om tävlingen blev jag nyfiken och ville veta mer, så jag tog kontakt med InfraSweden2030. De tyckte jag hade rätt förutsättningar och bjöd in mig till ett av lagen.

Vilka representanter finns med i ditt lag?

– Teamet består av deltagare från NCC, Swerock, Tyréns, Cementa, WSP, CBI Betonginstitutet, Stålbyggnadsinstitutet, EPFL (teknisk högskola i Lausanne) och Luleå tekniska universitet.

Vad är syftet med tävlingen ”Nu nollar vi Sverige”?

– Genom att nyttja Öresundsbron som skyltfönster visa på konkreta åtgärder och lösningar som kan ta oss närmare ett klimatneutralt samhällsbyggande, där även infrastrukturen är inklu-derad. Innovation är en nyckelfaktor för att Sverige ska nå de globala hållbarhetsmålen.

Hur ska tävlingen gå till?

– Upplägget är att vi ska ses vid fem internattillfällen under året. De anordnas runt om i landet med start i Malmö. Varje internat har olika värdar som syr ihop ett program med studiebesök och olika teman – men också tid för praktiskt arbete med tävlingsbidragen. Förutom de fem internaten blir det en viss insats emellanåt.

Vad hoppas du kunna bidra med?

– Som konsulter sitter vi inne med kompetens som kan länka ihop flera av aktörerna. Inte minst vet vi hur den offentliga upphandlingen kan vara en motor i det klimatdrivande arbetet. Det känns jättespännande att få lyfta blicken ytterligare och ha breda diskussioner om innovativa lösningar.

Vad är arrangörernas mål med tävlingen?

– Även om vi kommer att arbeta med sannolikhetslösningar av varierande grad så hoppas initi-ativtagarna att lösningarna kan bli ett inspel till de pågående åtgärdspaketen för att ställa om Sverige till ett klimatneutralt samhälle. Det kan gälla allt från forskningsutlysningar till anslag till kompetensförsörjning.

Hur ser tävlingsprogrammet ut?

– Vi började i Malmö 10–11 oktober med temat ”Utmaningen och paradigmskiftet”. Sen följer Göteborg 7–8 december, Kiruna 30–31 januari, 19–20 mars är inte spikat ännu och avslutnings-vis Stockholm den 18–19 april.

För mer information, kontakta:

Tabita Gröndal, miljökonsult Sweco, tfn. 0104845045,