0 av 0 för ""

Sweco är med och utvecklar utbildning för miljösamordnare

Det finns en starkt ökad efterfrågan från fastighetsägare och byggare på miljöriktiga lösningar vid ny- och ombyggnationer. För att matcha denna behövs fler miljösamordnare som är specialiserade på byggnader.

Sweco har tillsammans med KYH utvecklat en 2-årig yrkeshögskoleutbildning ”Miljösamordnare i byggnader”. Där lär man sig hantera miljöverktyg för att planera, projektera, bygga och certifiera byggnader. Utbildningen är den första i sitt slag, den är bred och ger samtidigt djup kunskap i byggnadsteknik, installationsteknik och miljöaspekter. Den ger en helhetssyn på byggnaders påverkan på både yttre och inre miljö.

Det behövs fler personer i denna yrkesroll i ny- och ombyggnadsprojekt för att klara samhällets miljömål och efterfrågan hos bygg- och fastighetsbolagen.

Läs mer på:
http://www.kyh.se/miljosamordnare/default.asp