0 av 0 för ""

Publicerad: 2022-03-03

Sweco Architects växlar upp inom stadsplanering i Stockholm – rekryterar planchef från stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Sweco Architects utökar inom stadsplanering i Stockholm för att möta den växande efterfrågan på hållbar stadsutveckling med grön omställning och social hållbarhet. Den nytillsatta chefen för gruppen inom Planering & Urban Design blir Mari Tastare som lämnar sin tjänst som planchef på stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

– Vi ser ett allt större behov och intresse att forma framtidens hållbara städer. För att möta marknadens efterfrågan utökar vi vår kompetens inom fysisk planering. Jag är mycket glad för att Mari Tastare blir chef för den nya gruppen inom Planering & Urban Design. Med sin erfarenhet inom stadsomvandling och planering i tidiga skeden i nära samarbete med kunder bidrar Mari till att höja nivån ytterligare inom fysisk planering hos oss, säger Ulla Bergström, divisionschef för Sweco Architects.

Mari Tastare är utbildad planeringsarkitekt och har de senaste åren arbetat som planchef på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Mari har med sin bakgrund bred kunskap om hela kedjan i samhällsplaneringsprocessen, men även inom praktiknära forskning och innovation.

– Nu byter jag perspektiv och kliver in i en för mig ny roll inom hållbarbar stadsutveckling. Genom mina tidigare uppdrag har jag fått god insikt i såväl hinder som möjligheter inom samhällsbyggnad och vet värdet av att samverka över gränser och professioner. Jag ser verkligen fram emot att börja på Sweco, ett företag i framkant inom hållbar samhällsutveckling och med många olika kompetenser och intressanta projekt nationellt såväl som internationellt, säger Mari Tastare.

Mari Tastare tillträder tjänsten som studiochef i Stockholm den första april.

Sweco har idag över 50 medarbetare med plankompetens varav 20 i Stockholm. Flera uppmärksammade planprojekt är signerade Sweco, bland annat Sturekvarteret i Stockholm, Barkarbystaden, Seestadt Aspern i Österrike, Nyköping Resecentrum liksom flera större planeringsuppdrag internationellt.

 

För mer information, kontakta:

Ulla Bergström, divisionschef, Sweco Architects, ulla.bergstrom@sweco.se, tfn 076-634 99 58